Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Friday, 26 August 2016

T4B5 – PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah  atau Sahifah  Madinah 622M merupakan sebuah perlembagaan   bertulis yang telah dirangka oleh Nabi Muhamad s.a.w berdasarkan wahyu Allah s.w.t

(a)                Jelaskan kandungan Piagam Madinah dari aspek :

                        (i)         Politik  :  
                        (ii)        Ekonomi:  
                      (iii)       Sosial :                                                                                                       
[ 3 mar
                    kah ]

(b)               Bagaimanakah  Piagam Madinah  dapat mengekalkan keharmonian penduduk  Madinah?
                       

                                                                                                                         [ 2 markah ]

            (c)        Beberapa ciri kerajaan Islam di Madinah sebenarnya dipraktikkan    di negara                     kita, Malaysia.
                        Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.
                       
                        
                                                                                                                               [ 2 markah ]

            (d)       Piagam  Madinah patut dijadikan  panduan  oleh pemimpin  dalam  membina                     sesebuah  negara.
                        Berikan  pendapat  anda.
                       
                       

                                                                                                                            [ 3 markah ]

Jawapan contoh kerja kursus PT3 Sejarah 2016 bangunan bersejarah Pautan Sumber Asal » mysumber.com

Calon PT3 pada tahun 2016 dikehendaki melaksanakan kerja kursus (tugasan) Sejarah iaitu membuat kajian tentang bangunan / binaan bersejarah yang ada di tempat tinggal calon 

Hasil laporan yang terbaik mestilah menepati kehendak tugasan diberikan yang merangkumi Tajuk Kajian, Nama Penulis, Penghargaan, Isi Kandungan, Objektif Kajian, Kaedah Kajian, Hasil Kajian, Rumusan, Lampiran Berkaitan dan Sumber Rujukan Calon dinasihatkan memastikan ketulenan tugasan dan tidak memplagiat dengan mengambil atau meniru tugasan (hasil kerja) sepenuhnya daripada mana-mana pihak, dalam erti kata lain penghasilan tugasan yang lengkap adalah usaha calon sendiri 

Sekiranya calon mengambil petikan atau grafik daripada sumber lain hendaklah menyatakan sumber rujukannya dengan jelas 

Pautan Sumber Asal » mysumber.com http://www.mysumber.com/tips-panduan-jawapan-kerja-kursus-pt3-sejarah-2016.html

T4B9 – ZAMAN GELAP DI EROPAH
Selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah telah mengalami zaman mundurnya yang dikenali sebagai Zaman Gelap.         


(a)
Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah.                                                                                                   [4 markah]


(b)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,  apakah persamaan feudalisme di Eropah dengan  sistem pentdbiran Kesultanan  Melayu Melaka ?                                                                                                   [4 markah]


(c)
i       Jelaskan iktibar yang anda perolehi daripada Zaman Gelap.                                                   [6 markah]ii     Sekiranya anda pemimpin negara, bagaimanakah anda boleh mengelakkan
       kemunduran daripada berlaku dalam kehidupan  masyarakat negara kita ?
                                                                           [6 markah]