Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Friday, 30 September 2016

Soalan Target 2016 Fakta & KBAT

Trial MTD Kertas 2 Sejarah SPM 2016 (Skema)

Trial MTD Kertas 2 Sejarah SPM 2016 (Soalan)

Modul Cikgu Che Ani, GC Sejarah

Peruncingan Sejarah Kertas 3 Kelantan SPM 2016

SOALAN KBAT- HWANG HO

SOALAN KBAT- HWANG HO

Kreativiti dan inovasi masyarakat menjadi pemacu kepada kejayaan sesuatu tamadun.

(c)(i)  Mengapakah sesebuah masyarakat perlu mengembangkan daya kreativiti dan inovasi mereka.
[ 6markah]
    (ii)  Berikan cadangan untuk mengasa amalan kreativiti dan inovasi dalam kehidupan kita.
[4 markah]

Cadangan Jawapan:

(c)(i)

Sesebuah masyarakat perlu mengembangkan amalan kreativiti dan inovasi untuk majukan ekonomi negara.(F) Hal ini kerana dengan adanya amalan ini, produktiviti dalam sektor pertanian dapat dipertingkatkan.(H) Contohnya biji benih padi yang berkualiti seperti MR284 dapat dihasilkan.(C) Ini menyebabkan eksport hasil pertanian turut dapat dipertingkatkan.(H) Ini seterusnya dapat meningkatkan pendapatan negara tersebut.(H)

Selain itu amalan kreativiti dan inovasi mudahkan kerja-kerja manusia.(F) melalui  penciptaan teknologi-teknologi baru dalam sesuatu sektor.(H) Contohnya penggunaan robotik di kilang-kilang kereta.(C) Melalui penggunaan robotik ini dapat mempercepatkan kerja(H) dan kualiti barangan yang dihasilkan dapat dipertingkatkan.(H). Hal ini dapat mengurangkan pergantungkan teknologi dari negara luar.(H)

Seterusnya, dengan adanya kreativiti dan inovasi dapat menjana idea-idea baru untuk kemajuan.(F) Hal ini menyebabkan rakyat berani menceburi bidang-bidang baru.(H) Contohnya perubatan berasaskan herba.(C) Kreativiti dan inovasi membolehkan seseorang individu akan berfikir luar kotak.(H). Ini seterusnya negara boleh bersaing dengan negara maju.(I)

(c)(ii)

Cadangan saya untuk mengasah  amalan kreativiti dan inovasi ialah, kerajaan perlu mengadakan kempen kepentingan kretiviti dan inovasi(F) melalui media massa kepada rakyat.(H) Seterusnya kerajaan perlu membina lebih banyak sekolah-sekolah vokasional dan teknik(H) supaya dapat memberikan pendedahan awal kepada pelajar(H). Kerajaan juga mementingkan subjek kemahiran hidup dalam kurikulum pendidikan.(H) Seterusnya kerajaan perlu memperluaskan lagi soalan KBAT dalam peperiksaan.(H) Dicadangkan kerajaan juga perlu meningkatkan lagi peruntukkan kewangan kepada unviversiti dalam pembangunan dan penyelidikan.(H)

Pihak sekolah pula, perlu menganjurkan pertandingan rekacipta antara sekolah(F) dengan memberikan hadiah lumayan kepada pemenangnya.(H) Sekolah juga menggalakkan pelajarnya mengambil bahagian dalam pertandingan kreativiti dan inovasi di luar negara(H) seperti Asia Pasifik Conference For Young Scientis (APCYS) (C).

Pihak ibu bapa pula mendidik anak-anak mereka sejak kecil dalam bidang sains dan teknologi. Selain itu memberi galakkan dan dorongan kepada anak-anak untuk menyuarakan pandangan dan pendapat. Ini dapat mencungkil minat untuk bertanya dan menjawab. Seterusnya menggalakkan menontong program-program inovasi di televisyen seperti ‘discovery’. Seterusnya perlu membelikan alat permainan yang bersifat penyelesaian masalah seperti ‘puzzle’, Lego.

Kredit: Cikgu Mahen MTD & Grup Sejarah 123

Ambang SPM 2016 Tingkatan 4

Friday, 23 September 2016

Sahabat Sejarah


Item Esei : Ekonomi Dagangan & Kesan Dasar Ekonomi British di Tanah Melayu

Muka surat 244 - 250

(a)  Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisional menjalankan kegiatan ekonomi mereka sebelum penjajahan British di Tanah Melayu? [ 8 markah ]

F1     -  Bersifat sara diri
F2     -  Menjalankan aktiviti melombong seecara mendulang dan melampan
F3     -  Lombong bijih timah dimiliki oleh pembesar Melayu
F4     -  Dikerjakan oleh buruh tempatan
F5     -  Hasil bijih timah dipasarkan ke China, Jepun dan India
F6     -  Bijih timah turut digunakan untuk menghasilkan gendang gangsa, alatan senjata dan alatan muzik
F8     -  Bercucuk tanam juga dijalankan
F9    -  Menanam padi, ubi, pisang dan kelapa
F10   -  Menggunakan peralatan tradisional seperti tajak, cangkul, tugal dan tenggala
F11   -  Pengeluaran dalam skala kecil
F12   -  Lebihan pengeluaran digunakan untuk berzakat, sedekah dan kenduri-kendara
F13   -  Lebihan turut disimpan untuk tempoh tertentu
F14   -  Memastikan kelansungan bekalan makanan
F15   -  Menternak binatang juga dijalankan
F16   -  Bertujuan menambah sumber bekalan makanan
F17   -  Menternak binatang untuk memenuhi keperluan keluarga sahaja
F18   -  Binatang yang diternak seperti ayam, itik, lembu dan kerbau
F19   -  Memungut hasil hutan
F20   -  Menangkap ikan secara kecil-kecilan
F21   -  Menggunakan kaedah berbeza mengikut kawasan penangkapan
F22   -  Alatan seperti bubu, kail dan jala digunakan

(b)  Mengapakah masyarakat Melayu kurang terlibat dalam ekonomi dagangan semasa penjajahan British di Tanah Melayu? [ 6 markah ]

F1     -  Tidak mendapat galakan British
F2     -  Terlibat dalam aktiviti ekonomi sara diri
F3     -  Kekurangan modal
F4     -  Tidak memiliki teknologi moden
F5     -  Tidak memiliki pengetahuan
F6     -  Kekurangan tenaga buruh
F7     -  Tidak wujud pengkhususan pekerjaan
F8     -  Saiz tanah kecil
F9     -  Cukai tanah yang tinggi
F10   -  Kekurangan pasaran/pasaran terhad


(c)  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan perkembangan ekonomi dagangan di Tanah Melayu? [ 6 markah ]

F1     -  Kemasukan buruh dari China dan India
F2     -  Buruh India bekerja dengan bayaran gaji yang murah
F3     -  Ekonomi tradisional terpinggir dan ketinggalan
F4     -  Penduduk tempatan kekal dengan ekonomi tradisional
F5     -  Penguasaan British terhadap pelabuhan utama di Tanah Melayu
F6     -  Wujud satu rangkaian ekonomi dagangan yang pesat
F7     -  Pembangunan ekonomi di kawasan pantai timur tidak seimbang
F8     -  Pengenalan tanaman dagangan baru seperti getah dan kelapa sawit
F9     -  Kemasukan pemodal Eropah dan China dalam sector tanaman dagangan
F10   -  Pengusaha mengusahakan tanaman gambir, lada hitam dan ubi kayu
F11   -  Pemodal British mengusahakan tanaman getah untuk tujuan eksport
F12   -  Syarikat Eropah melabur modal di tanah Melayu melalui syarikat perwakilan
F13   -  Syarikat Harrisons and Crosfield, Boustead Buttery Estate Agency, Guthrie dan Sime Darby
F14   -  Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jalan kereta api
F15   -  Mengubungkan kawasan pertanian komersil dengan pelabuhan
F16   -  Kewujudan golongan pengusaha ataupun komprador


Muka surat 253 -254

2. (a)  Nyatakan faktor-faktor yang menggalakkan kedatangan tenaga buruh luar semasa pemerintahan British.[ 7 markah ]

F1     -  Kepesatan pembangunan di sektor pertanian dan perlombongan
F2     -  Membuka banyak peluang pekerjaan kepada kaum imigran
F3     -  Masalah kekurangan tenaga buruh tempatan
F4     -  Faktor penolak di negara asal
F5     -  Galakan daripada British
F6     -  Tidak mendapat tentangan dari kalangan orang Melayu
F7     -  Kestabilan politik Tanah Melayu
F8     -  Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India
F9     -  Cukai tanah yang tinggi
F10   -  Kekurangan pasaran/pasaran terhad

(b)  Bagaimanakah sistem tiket kredit dijalankan untuk membawa masuk  tenaga buruh China?
[ 7 markah ]

F1     -  Bakal imigran dikumpul dari kampung-kampung di negara China
F2     -  Dilakukan oleh ketua (kheh-thau)
F3     -  Ketua dibayar wang bagi setiap imigran yang dibawa
F4     -  Imigran dikenali Sin Kheh
F5     -  Imigran diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh
F6     -  Imigran perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis
F7     -  Pembayaran hutang dijelaskan dengan cara bekerja dalam suatu tempoh tertentu
F8     -  Tiket dibekalkan untuk menunjukkan pelabuhan yang dituju
F9     -  Juga keterangan diri sama ada bebas atau berhutang


(c)  Apakah perbezaan yang terdapat dalam sistem pengambilan kakitangan dengan sistem pengambilan rumah kongsi dalam membawa masuk tenaga buruh dari negara China? [ 6 markah ]

  Sistem pengambilan kakitangan
F1     -  Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar dan melantik pegawainya ke China
F2     -  Tambang dan perbelanjaan buruh akan dibiayai oleh majikan
F3     -  Pegawai yang bertanggungjawab akan mengiringi buruh sehingga sampai di tempat majikannya

  Sistem pengambilan rumah kongsi
F4     -  Pengambilan buruh akan dilakukan oleh pegawai di negara China
F5     -  Pegawai dilantik oleh sesebuah rumah kongsi
F6     -  Pegawai di negara China akan membiayai segala perbelanjaan buruh sehingga sampai di Tanah Melayu
F7     -  Pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu seperti yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawa

Muka surat 263 - 266

3. (a)  Jelaskan faktor kemunculan bandar baru di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. [ 8 markah ]

F1     -  Perkembangan pesat bidang ekonomi menyebabkan berlaku proses pembandaran
F2     -  Tertumpu di kawasan yang kaya dengan sumber alam semulajadi
F3     -  Kawasan ini sering menjadi tumpuan kegiatan ekonomi penjajah
F4     -  Kegiatan perlombongan bijih timah telah menyebabkan kemunculan bandar baru
F5     -  Bandar Taiping, Seremban dan Kuala Lumpur lahir kerana perlombongan
F6     -  Perlombongan petroleum telah menyebabkan perkembangan bandar Miri
F7     -  Terdapat kemudahan perbankan di bandar
F8     -  Peranan sebagai pusat pentadbiran telah mengubah pekan kecil kepada bandar baru
F9     -  Kawasan berhampiran lombong mengalami pertambahan penduduk
F10   -  Berfungsi sebagai pusat pengumpulan hasil lombong
F11   -  Bandar baru turut berfungsi sebagai pusat perniagaan dan pusat pentadbiran
F12   -  Dilengkapi dengan segala kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air bersih, sekolah, pusat kesihatan serta institusi kewangan
F13   -  Perkembangan dalam sistem pengangkutan
F14   -  Gemas dan Kuala Lumpur terletak di persimpangan jalan raya dan jalan kereta api utama di tanah Melayu
F15   -  Kegiatan pertanian komersil seperti getah dan lada hitam
F16   -  Bandar Kuching di Sarawak berkembang pesat kerana aktiviti
F17   -  Pengumpulan dan pengeksportan lada hitam dan gambir sejak tahun 1840
F18   -  Pelabuhan Klang, Melaka dan Pulau Pinang berkembang sebagai bandar pelabuhan yang maju


(b)  Nyatakan ciri-ciri pembentukan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu. [ 4 markah ]

F1     -  Terbentuk akibat kemasukan imigran dari China dan India
F2     -  Kemasukan mereka digalakkkan oleh pihak British
F3     -  Perkembangan sektor perlombongan dan perladangan getah
F4     -  Wujud perbezaan tempat tinggal dan pekerjaan mengikut kaum
F5     -  Kaum Melayu bekerja sebagai petani dan nelayan di luar bandar
F6     -  Kaum India berkhidmat sebagai  buruh ladang di estet-estet
F7     -  Kaum Cina bekerja sebagai pelombong dan berniaga di kawasan bandar
F8     -  Wujud perbezaan bahasa pertuturan di kalangan setiap tahun
F9     -  Perpaduan serta interaksi antara kaum sangat terbatas
F10   -  Perbezaan yang wujud di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini menyukarkan usaha pembentukan perpaduan nasional

(c)  Terangkan perkembangan sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu semasa penjajahan British. [ 8 markah ]

F1     -  Pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar
F2     -  British menubuhkan sekolah vernakular Melayu di Negeri-negeri Selat
F3     -  Sekolah Melayu Teluk Belanga di Singapura merupakan sekolah Melayu pertama dibina oleh British pada tahun 1856
F4     -  Sekolah Melayu kemudiannya dibina di Seberang Perai, Kuala Kangsar dan Batu Gajah, Perak
F5     -  Sekolah Melayu khusus untuk murid perempuan telah dibina di negeri-negeri Selat pada tahun 1885
F6     -  Sekolah Melayu yang diwujudkan hanyalah terhad pada peringkat sekolah rendah sahaja
F7     -  Kurikulum yang diperlajari bersesuaian dengan hasrat British untuk menjadikan anak-anak Melayu sebagai petani
F8     -  Maktab Perguruan Sultan Idris, tanjung Malim, Perak ditubuhkan untuk melatih guru-guru sekolah Melayu
F9     -  Menyediakan peluang pendidikan lanjutan kepada anak-anak Melayu
F10   -  British menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905
F11   -  Khusus untuk anak-anak golongan elit  Melayu
F12   -  Pihak pengurusan ladang bertanggungjawab menubuhkan sekolah Tamil di kawasan ladang / estet getah
F13   -  British turut membangunkan sekolah Tamil di kawasan bandar
F14   -  Sekolah Tamil Vivekananda di Seremban
F15   -  Sistem pendidikan di sekolah Tamil berorientasikan negara India
F16   -  Sekolah Tamil turut menggunakan sukatan pelajaran, buku teks dan guru dari India
F17   -  Bahasa Tamil merupakan bahasa pengantar di sekolah ini
F18   -  Sekolah Cina di Tanah Melayu dibangunkan oleh saudagar dari China
F19   -  Sekolah Chung Hwa dan sekolah Yuk Chai di Kuala Pilah
F20   -  Sekolah Cina menggunakan dialek daerah masing-masing sebagai bahasa pengantar
F21   -  Guru, buku teks dan sukatan pelajaran dibawa dari negara China
F22   -  Kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada tahun 1920
F23   -  Bertujuan menyekat perkembangan pengaruh komunis di sekolah Cina

Item Berstruktur : Renaissance & Reformation

Muka surat 217 - 220

1. (a) Berikan maksud Renaissance. [ 2 markah ]

 - Berasal daripada perkataan Itali renisciment
- Bermaksud kelahiran semula
- Penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dan pejuang seni dalam Tamadun Yunani dan Rom
 - Kegemilangan tamadun Yunani yang tenggelam pada zaman Renaissance telah muncul dan berkembang semula
- Asasnya ialah penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir
- Aliran pemikiran ini dinamakan Humanisme

 (b) Nyatakan faktor kewujudan gerakan Renaissance di Itali. [ 3 markah ]

 - Kesungguhan manusia mencari penyelesaian kepada masalah hidup
- Kesediaan masyarakat untuk meneroka bidang dan kawasan baru
- Didorong semangat ingin tahu atau inkuiri
- Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediterranean
- Kemunculan bandar terkenal seperti Venice,Genoa, Florence ,Rom dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa
- Berlaku pertembungan budaya,bahasa dan agama yang menjadikan Itali sebagai pusat perkembangan idea-idea baru
- Bandar pelabuhan seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi perdagangan utama yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di Eropah
- Kemunculan pedagang-pedagang kaya di pelabuhan dan bandar utama di Itali
 - Mereka menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar
- Mereka juga menjadi penaung ( patron) kepada pelukis , ahli muzik, saintis dan penulis
- Berlaku persaingan antara Bandar-bandar di Itali untuk mendapatkan tokoh cendikiawan
- Paus di Rom menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan
- Para seniman dan cendekiawan sering berkunjung dari bandar ke bandar

 (c) Berikan kesan perkembangan Zaman Renaissance di Eropah. [ 3 markah ]
 - telah menggalakkan perkembangan dalam pelbagai bidang termasuk seni lukis,seni ukir, persuratan,politik,ekonomi dan sosial.
- Kemunculan monarki baru
- Wujud kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan
- Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan meluas
- Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus
- Kemajuan dalam bidang matematik ,geografi,kartografi ( teknik melukis peta) dan astronomi
- Mendorong perkembangan dalam kegiatan penjelajahan dan penerokaan
- Penekanan kepada ciri-ciri inkuiri ,keobjektifan dan eksperimen
- Perkembangan pelbagai ilmu sains seperti fizik,biologi ,kimia dan perubatan.
- Manusia lebih bersedia menzahirkan emosi mereka
 - Mendorong kemajuan dalam seni muzik, lukisan dan ukiran
 - Perubahan masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik,saintifik,falsafah dan metafizik
- Melahirkan manusia Renaissance yang mempergunakan sepenuhnya keupayaan minda mereka dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan bagi memajukan kehidupan manusia

(d) Namakan tokoh zaman Renaissance. [ 2 markah ]

 - Leonardi da Vinci
- Michelangelo
- Niccolo Machiavelli
- Francesco Petrarch
 - Johann Sebastian Bach
- Nicholas Copernicus
- Galileo Galilie
- Giovanni Bocacio

 Muka surat 220-222

2. Reformation merupakan satu gerakan penting yang berlaku di Eropah Barat pada abad ke-16. (a) Berikan maksud Reformation. [ 2 markah ]

 - Berasal daripada perkataan reform
 - Bermaksud melaksanakan perubahan / pembaharuan terhadap sesuatu
- Menghasilkan sesuatu yang lebih baik / membentuk sesuatu yang baru
- Mempunyai kaitan dengan agama Kristian

 (b) Nyatakan faktor pembentukan zaman Reformation. [ 3 markah ]
 - Pihak gereja meningkatkan usaha pembangunan keduniaan
 - Pihak gereja mahu menjadikan Rom sebagai pusat kekuasaan yang terkuat di tengah Itali - Menentang amalan rasuah
 - Banyak kepincangan, rasuah dan penyelewengan berlaku
- Masyarakat mempersoalkan kedudukan dan amalan gereja katolik
 - Gaya dan cara hidup penguasa gereja Katolik yang tidak selari dengan apa yang terdapat dalam kitab Bible
- Penguasa gereja Katolik cenderung mengamalkan gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan - Gaya hidup penguasa gereja tidak begitu mencerminkan kehidupan keagamaan
- Amalan penjualan sijil indulgence iaitu surat pengampunan

 (c) Jelaskan kesan gerakan Reformation. [ 3 markah ]

 - Agama Kristian terpecah kepada dua mazhab utama iaitu Katolik dan Protestan
- Negara Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing
- Dalam jangka masa panjang timbul sikap toleransi antara penganut berbagai mazhab Kristian
- Mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka
- Kuasa gereja telah dicabar secara terbuka
- Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang
 - Monarki baru ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom
- Raja England ( Raja Henry VIII ) telah membebaskan diri daripada Paus di Rom
- Baginda mengisytiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican

 (d) Namakan tokoh gerakan Reformation yang terlibat dalam kegiatan mencabar kedudukan Gereja dan institusi paderi di Eropah ketika itu. [ 2 markah ]

 - Martin Luther
- Huldreich Zwingli
- John Calvin

Analisis Percubaan Negeri Data 2016

Saturday, 17 September 2016

Pembelajaran Abad ke-21

Contoh Kata Tugas Menjawab Sejarah SPM

AnalisisSoalan Sejarah SPM 2016

Kelas Intensif SPM 2016. Tema 11

Kelas Intensif SPM 2016. Tema 10

Kelas Intensif SPM 2016. Tema 9

Kelas Intensif SPM 2016. Tema 7

Kelas Intensif SPM 2016. Tema 8

Wednesday, 14 September 2016

RUMUSAN PERUNCINGAN BERDASARKAN PERCUBAAN SPM NEGERI-NEGERI 2016 - TEMA 12

1. Penggubalan dasar luar Malaysia
Kedah, N9, Perlis

Terangkan faktor penggubalan dasar luar Malaysia
Bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi asas penggubalan dasar luar Malaysia
Mengapakah Tunku Abdul Rahman memperlihatkan dasar pro-Barat yang antikomunis sebagai dasar Dasar luar Malaysia pada tahap ketiga (1981 - 2003) memberi penekanan kepada kepentingan ekonomi. perubahan perkembangan dasar luar Malaysia pada tahap kedua
KBAT - Sebagai rakyat Malaysia adakah anda bersetuju Malaysia menjalinkan hubungan luar dengan negara lain tanpa mengira ideologi negara terbabit
KBAT - Wajarkah negara lain mencampuri hal ehwal pentadbiran negara kita?
KBAT - Bagaimanakah penyertaan Malaysia dalam Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) ekonomi tersebut dapat merealisasikan impian Malaysia menjadi negara maju?
KBAT - ramalkan dasar luar negara Malaysia pada masa hadapan. Berikan hujah anda.
KBAT - Mengapakah sesebuah negara perlu memberi tumpuan kepada pembentukan dasar luar negara?


2. Kerjasama Serantau / ASEAN
Kelantan, MRSM, Pahang

Apakah matlamat penubuhan ASEAN
Jelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota ASEAN Usaha ASEAN memastikan kestabilan politik dan keamanan Sumbangan ASEAN dalam bidang ekonomi sosial
KBAT - cabaran Malaysia dalam memastikan hubungan baik
KBAT - Terangkan cabaran ASEAN dalam mengekalkan kesejahteraan serantau
KBAT - Bagaimanakah semangat setiakawan dalam pertubuhan serantau dapat diperkukuhkan? Berikan KBAT - masalah yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengekalkan kerjasama serantau? Cadangkan langkah untuk mengatasi masalah tersebut

RUMUSAN PERUNCINGAN BERDASARKAN PERCUBAAN SPM NEGERI-NEGERI 2016 - TEMA 11

1. Warisan Kesultanan Melayu Melaka
Kelantan, MRSM

Senaraikan dua ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka.
Nyatakan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang masih diamalkan di negara kita sehingga hari ini
Tanggung jawab raja dan rakyat dalam Kesultanan Melayu Melaka
Maksud wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka
Pengaruh Kesultanan Melayu Melaka terhadap negeri-negeri Melayu lain
KBAT - iktibar drpd sejarah kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka
KBAT - Jelaskan kepentingan institusi beraja dalam sistem pernerintahan di Malaysia
KBAT - Mengapakah warisan Kesultanan Melayu Melaka perlu dipertahankan?


2. Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
Pahang, Kedah

Ciri-ciri Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
Jelaskan ciri warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam Undang-undang Kerajaan Terengganu
Terdapat persamaan antara Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor dengan Undang-undang Tubuh
Kerajaan Terengganu. Jelaskan pernyataan tersebut. Kepentingan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
Mengapakah warisan Kesultanan Melayu Melaka masih perlu diamalkan di Negeri-negeri Melayu


3. Sistem Jemaah Menteri Kelantan
Kedah

Pelaksanaan Sistem Jemaah Menteri Kelantan
Sistem Jemaah Menteri Kelantan dan Sistem Kabinet Kelantan hari ini mempunyai persamaan. Jelaskan.


4. Malayan Union (S10)
Kedah, N9, MRSM

Menggapakah British memperkenalkan Malayan Union?
bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang Melayu sebagai bantahan
Sebab prinsip jus soli menjadi asas kerakyatan asas kerakyatan Malayan Union
Kesan pelaksanaan dasar tersebut kepada orang Melayu


5. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 (S4)
Pahang

Ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
Senaraikan tuntutan orang Melayu dalam penggubalan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
Apakah kesan ke atas Tanah Melayu sekiranya Persekutan Tanah Melayu 1948 gagal dibentuk? Berikan
Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan suatu kejayaan perjuangan orang Melayu.


6. Suruhanjaya Reid dan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
Kedah, Kelantan, Perlis

Tokoh-tokoh yang menganggotai Suruhanjaya Reid
Tugas suruhanjaya
Isu yang jadi panduan oleh Suruhanjaya Reid dlm merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

7. Huraikan isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
Syarat menerima kerakyatan secara jus soli
Kepentingan PTM 1957
Kemerdekaan tanpa pertumpahan darah
Malaysia gah di pentas dunia
KBAT - kepentingan perlembagaan
KBAT - Berdasarkan lirik lagu Tanggal 31, mengapakah rakyat bergembira dengan peristiwa
KBAT - Bagaimanakah anda dapat mengekalkan kemerdekaan negara Malaysia?

8. Perjanjian Malaysia 1963
Pahang

Jelaskan intipati Perjanjian Malaysia 1963
KBAT - Tarikh 16 September telah diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Bagaimanakah anda meraikan hari tersebut bagi mengukuhkan penghayatan terhadap semangat penubuhan Malaysia?
KBAT - Jelaskan nilai murni yang dapat diamalkan melalui kejayaan pembentukan Malaysia


9. Bendera Kebangsaan
Kelantan, N9, Perlis

Nama bendera
Jelaskan maksud yang terdapat pada bendera kebangsaanJelaskan maksud yang terdapat pada bendera
Bagaimana menghormati bendera mesej dalam lirik lagu
Ulaskan maksud lirik lagu Jalur Gemilang
Perasaan lihat orang bakar bendera, dan alasan
KBAT - Mengapakah bendera kebangsaan penting kepada rakyat?
KBAT - Apakah langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengukuhkan semangat patriotik di
Malaysia? Berikan penjelasan anda
KBAT - Terdapat individu atau sekumpulan orang yang memijak,membakar atau merosakkan bendera kebangsaan Malaysia. Pada pandangan anda ,mengapakah mereka bertindak demikian?


10. Rancangan Pembangunan Ekonomi (S10)
MRSM

Jelaskan program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada Tahap Pertama.
Terangkan perkembangan sektor perindustrian dalam Rancangan Pembangunan Ekonomi Tahap Kedua. KBAT - Sebagai rakyat Malaysia, apakah peranan anda untuk menkomersialkan produk tempatan agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa?


11. Rancangan Malaya Kedua
N9

Nyatakan matlamat Rancangan Malaya Kedua
Jelaskan peranan agensi berikut bagi menjayakan Rancangan Malaya Kedua : Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
KBAT - Pembangunan ekonomi yang seimbang antara bandar dan luar bandar penting bagi sesebuah
KBAT - Apakah peranan generasi muda dalam usaha membangunkan negara?


12. Dasar Ekonomi Baru (S10)
Kelantan

Usaha dalam mencapai matlamat DEB
KBAT Penilaian - sejauh mana DEB mencapai sasaran
KBAT - mengapa Malaysia perlu jadi negara maju seperti dlm gagasan Wawasan 2020

RUMUSAN PERUNCINGAN BERDASARKAN PERCUBAAN SPM NEGERI-NEGERI 2016 - TEMA 10

1. Revolusi yang berlaku dalam gerakan nasionalisme di Asia Tenggara
N9

Jelaskan maksud revolusi
Dua tokoh nasionalis di Asia Tenggara yang terlibat dalam gerakan bercorak radikal
Mengapakah Revolusi Thai pada tahun 1932 berlaku?
KBAT - Perubahan politik melalui pendekatan revolusi banyak meninggalkan kesan negatif. Berikan


2. Nasionalisme di Asia Teggara
Perlis, MRSM

Maksud nasionalisme
Faktor kemunculan nasionalisme
Bandingkan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama dengan gerakan nasionalime tahap kedua di KBAT - Ramalkan keadaan yang akan berlaku kepada negara kita sekiranya rakyat di negara kita tidak mempunyai semangat nasionalisme
KBAT - Bagaimanakah semangat nasionalisme boleh diterapkan ke dalam jiwa rakyat di negara kita ? KBAT - Mengapakah perjuangan nasionalis Asia Tenggara wajar dicontohi oleh generasi masa kini?
KBAT - Bagaimanakah sistem pengangkutan dan perhubungan masa kini dapat meningkatkan semangat


3. Nasionalisme di Filipina
Terengganu (BK1),

Faktor / pengaruh karya kesusasteraan dan media massa
Gerakan nasionalisme Filipina
Perjuangan Jose Rizal di Filipina
KBAT - bukti rakyat Malaysia mempunyai semangat patriotisme yang tinggi


4. Gerakan nasionalisme di Indonesia
Pahang

Tokoh yang memimpin gerakan nasionalisme di Indonesia Matlamat perjuangan Muhammadiyah di Indonesia Perjuangan Raden Adjeng Kartini di Indonesia
Parti politik radikal yang melancarkan gerakan nasionalisme tahap kedua di Indonesia.
KBAT - Secara keseluruhannya, gerakan nasionalisme di Asia Tenggara menemui kegagalan. Jelaskan cara yang digunakan oleh penjajah tersebut.


5. Nasionalisme di Thailand
Terengganu (BK1),

Pemodenan dlm bdg pentadbiran
Sebab berlakunya gerakan nasionalisme tahap 1
Tokoh terlibat
Mengapakah Revolusi Thai pada tahun 1932 berlaku? KBAT - pendapat - sebab Thailand tidak pernah dijajah


6. Penentangan di Sarawak
Kedah

Sebab Rentap bangkit menentang James Brooke
Peristiwa penentangan Syarif Masahor
KBAT - sebab perjuangan pemimpin tempatan menetang James Brooke di Sarawak berakhir dengan
KBAT - teladan daripada perjuangan tokoh-tokoh masa lampau


7. Penyerahan Sarawak kepada British
Kelantan, Perlis

Sebab Vyner Brooke menyerahkan Sarawak
Sebab Rosli Dhobi menentang penyerahan Sarawak
Dua persatuan yang membantah
KBAT - Mengapakah gerakan antipenyerahan di Sarawak wajar diadakan ? KBAT - wajarkah tindakan penyerahan Sarawak
KBAT - Mengapa perlu mempertahankan kedaulatan negara
KBAT - Pada pandangan anda, mengapakah pihak British mengambil tindakan tegas atas kesalahan Rosli
KBAT - Ramalkan masa depan Sarawak sekiranya penentangan tersebut berjaya.

RUMUSAN PERUNCINGAN BERDASARKAN PERCUBAAN SPM NEGERI-NEGERI 2016 - TEMA 9

1. Zaman Renaissance
Kedah, Pahang, N9, Terengganu (BK1), MRSM

Konsep Renaissance
Mengapakah Zaman Renaissance bermula di Itali?
Sumbangan zaman Renaissance dalam memajukan kehidupan manusia sehingga kini
KBAT - Apakah iktibar daripada Zaman Renaissance di Eropah bagi memajukan bangsa dan negara
KBAT - Ramalkan masa depan Malaysia jika rakyat Malaysia mengamalkan nilai-nilai positif masyarakat
KBAT - Rakyat Malaysia wajar mencontohi kegemilangat zaman Renaissance di Eropah. Berikan ulasan


2. Realpolitik
Perlis

Maksud realpolitik
Tokoh yang megamalkan realpolitik
Sebab kaedah realpolitik digunakan untuk menyatukan negara bangsa masing-masing
KBAT - Wajarkah amalan realpolitik diamalkan di Malaysia ? Berikan hujah anda
KBAT - Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep 1 Malaysia dapat dijayakan di negara kita?

3.Masyarakat Berbilang Kaum
Kelantan, Pahang,

Faktor kemunculan masy berbilang kaum
Kesan
Sebab segelintir masy membangkitkan isu berkaitan perpaduan
Dasar mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan

4. Perbandaran
Kedah

Faktor kemunculan bandar
Peranan bandar
KBAT - Mengapakah bangunan-bangunan sejarah perlu dikekalkan?
KBAT - langkah-langklah untuk mengatasi masalah kesesakan jalan raya di bandar


5. Sistem pengangkutan dan perkhidmatan kesihatan
Terengganu (BK1),

Usaha Brititish mengawal wabak penyakit
Kepentingan sistem pengangkutan
KBAT - cadangan merealisasikan bandar mesra dan berteknologi tinggi
KBAT - cabaran dalam meningkatkan kualiti pengangkutan awam


6. Perlombongan bijih timah
N9

Jelaskan pola pengeluaran bijih timah oleh pemodal dari Eropah dan pemodal dari China sehingga tahun 1937
Sebab yang membawa kepada penguasaan pengeluaran bijih timah oleh pemodal dari Eropah selepas
1930an.
KBAT - Mengapakah Malaysia masih bergantung kepada tenaga buruh asing untuk membangunkan
KBAT - Berikan cadangan anda untuk mengurangkan pergantungan tersebut

RUMUSAN PERUNCINGAN BERDASARKAN PERCUBAAN SPM NEGERI-NEGERI 2016 - TEMA 8

1.Nabi Muhammad
Kedah, N9, Terengganu (BK1)

Peristiwa X : Turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Bermulanya Zaman Islam, Berakhir Zaman Jahiliah
Riwayat Nabi Muhammad sebelum jadi rasul Sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w. Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w
Sebab digelar Al Amin
Ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang wajar dicontohi
Contoh sebagai ketua keluarga
KBAT - bagaimana keperibadian nabi dapat mempengaruhi kemajuan di Malaysia
KBAT - cara menerapkan ciri-ciri kepimpinan yang baik dalam pentadbiran negara
KBAT - Bagaimanakah kewibawaan pemimpin membantu Malaysia menjadi sebuah negara maju.


2. Reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam
Pahang, Perlis

Namakan dua orang penganut Islam pada peringkat awal yang telah diseksa oleh kafir Quraisy
Mengapakah Islam mudah diterima oleh orang ramai terutama golongan bawahan.?
Islam mudah diterima oleh orang ramai pada ketika itu kerana kemurnian ajarannya.Buktikan kebenaran Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyusun strategi menarik minat penduduk Makkah menerima Jelaskan dengan contoh penentangan orang Arab Quraisy Makkah
KBAT - Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam?
KBAT - Adakah penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam menjejaskan kepentingan ekonomi dan politik mereka? Kemukakan alasan anda.
KBAT - Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membetulkan tanggapan masyarakat dunia tentang agama Islam yang sebenarnya. -Isu keganasan.


3.Piagam Madinah
Kelantan

Apa itu Piagam Madinah
Kedudukan orang Yahudi dalam Piagam Madinah
KBAT - kepentingan Piagam Madinah dalam membina negara bangsa
KBAT - ciri masyarakat madinah yang sesuai dalam merealisasikan semangat 1 Malaysia


4. Kerajaan Abbasiyah
Kelantan, Kedah, Pahang, N9, Perlis, MRSM

Pengasasan Kerajaan Abbasiah / terangkan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah
Faktor perkembangan kota Baghdad sbg pusat kegiatan intelektual dan penyebaran ilmu
Peranan kota Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual
Usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu
KBAT - Pada pandangan anda bagaimanakah masyarakat Bani Abbasiyah menggunakan bangunan Baitul
Hikmah untuk memperkembangkan pengetahuan mereka.
KBAT - kesan perkembangan tamadun Islam di kota Baghdad kepada masyarakat Islam dan Eropah KBAT - Sejauh manakah sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah dapat memartabatkan ilmu dalam KBAT - langkah dalam memantapkan sistem pendidikan negara
KBAT - cadangan untuk meningkatkan budaya menimba ilmu dalam kalangan masyarakat Malaysia KBAT - Adakah bidang keilmuan di negara-negara Barat lebih maju daripada Timur? Berikan hujah anda KBAT - Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk merealisasikan pendidikan Malaysia bertaraf dunia. Berikan penjelasan anda.
KBAT - Pada pendapat anda, apakah usaha yang harus dilakukan oleh Malaysia untuk menjadi hab KBAT - Adakah penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Kemukan hujah anda
KBAT - Bagaimanakah generasi hari ini dapat mencontohi masyarakat zaman kerajaan Bani Abbasiyah untuk membentuk masyarakat berilmu?
KBAT - Masyarakat Malaysia sekarang kurang berminat membaca bahan bacaan ilmiah. Cadangkan cara perpustakaan dapat berfungsi mengubah sikap tersebut?

5. Kerajaan Turki Uthmaniyah (S8)
Terengganu (BK1),

Sejarah pembentukan
Faktor kejayaan menyebarkan Islam ke Eropah KBAT - faktor keruntuhan sesuatu tamadun KBAT - cara meningkatkan kegemilangan


6. Pendidikan tidak formal dan formal dalam masyarakat tradisional (S9)
Terengganu (BK1),

Bagaimana pendidikan tidak formal disampaikan
Perkembangan pendidikan formal selepas pegaruh Islam
KBAT - sebab pendidikan tidak formal perlu seiring pendidikan formal
KBAT - langkah melahirkan tenaga kerja berpendidikan


7. Pengaruh Islam di Asia Tenggara - bidang perdagangan (S6)
MRSM

Nyatakan pengaruh lslam dalam aktiviti perdagangan di Melaka
Jelaskan peraturan cukai yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka
KBAT - Apakah kepentingan cukai kepada pembangunan negara kita
KBAT - Sebagai rakyat Malaysia, beri saranan anda untuk menyokong kestabilan nilai mata wang negara

RUMUSAN PERUNCINGAN BERDASARKAN PERCUBAAN SPM NEGERI-NEGERI 2016 - TEMA 7

1.Tamadun Hwang Ho (Bidang Pertanian)
Kedah, N9, Perlis, MRSM

Keistimewaan kawasan
Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian
Sumbangan tamadun Hwang Ho terhadap ketamadunan manusia
KBAT - alasan lembah Hwang Ho boleh dijadikan sebagai petempatan kekal
KBAT - Mengapakah kerajaan masih memberi tumpuan kepada bidang pertanian? KBAT - Adakah sektor pertanian merupakan penjana utama ekonomi negara kita ?
KBAT - Bagaimanakah penggunaan teknologi pertanian kini dapat meningkatkan hasil pertanian negara? KBAT - Apakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk rnenjadi sebuah negara maju dalam industi KBAT - Pertanian ialah suatu perniagaan / usaha meralisasikan slogan ini

2.Tamadun Hwang Ho (Sistem Pemerintahan)
Pahang, Kelantan

Dinasti-dinasti
Ciri sistem pemerintahan dalam Tamadun Hwang Ho
Sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada tamadun dunia
KBAT- Pemimpin berkarisma membawa kepada keutuhan sesebuah sistem pemerintahan. Berikan

3. Tamadun Indus (Bandar Terancang)
Terengganu (BK1)

Nama bandar terancang
Ciri-ciri bandar terancang
Sebab kejatuhan tamadun Indus
KBAT - kepentingan bandar terancang
KBAT - langkah/ tindakan memastikan kesinambungan tamadun/ dapat mempertahankan tamadun

4. Seni bina dan monumen agung dalam Tamadun Yunani, Rom, China dan India
N9, Perlis

Namakan seni bina
Fungsi seni bina
Apakah faktor yang mendorong peningkatan seni bina dalam tamadun awal?
KBAT - Mengapakah kita perlu menjaga dan memelihara seni bina yang berunsur sejarah?
KBAT - Bagaimanakah seorang pemerintah pada zaman tersebut mampu membina binaan yang hebat? KBAT - Jelaskan kepentingan pembinaan Parlimen dan Menara Berkembar di Malaysia pada masa kini.

5. Sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara
Terengganu (BK1), Pahang

Pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara
KBAT - Mengapakah masyarakat perlu mempertahankan institusi beraja di negara kita
KBAT - Bagaimanakah generasi muda dapat mengekalkan tradisi asal budaya sendiri. Kemukakan alasan

TERKINI - TAJUK2 FOKUS SPM 2016

BIL
BAB
MS
TAJUK FOKUS SEJARAH SPM TAHUN 2016   :    TINGKATAN 4 
PENGUASAAN
1.                
1
28-33
PEMBENTUKAN DAN SUMBANGAN TAMADUN HWANG HO

2.                
2
44-45
PEMBINAAN EMPAYAR TAMADUN INDIA DAN CHINA

3.                
46-47
PERUNDANGAN TAMADUN YUNANI,ROM,INDIA DAN CHINA

4.                
50-53
PENINGKATAN EKONOMI YUNANI,ROM,INDIA DAN CHINA

5.                
53-55
PENINGKATAN PENDIDIKAN YUNANI,ROM DAN INDIA

6.                
55-57
PENINGKATAN FALSAFAH YUNANI,ROM,INDIA DAN CHINA

7.                
57-58
PENINGKATAN SAINS DAN TEKNOLOGI YUNANI,ROM,INDIA DAN CHINA

8.                
59-61
PENINGKATAN SENI BINA YUNANI,ROM,INDIA DAN CHINA

9.                
61-62
PENINGKATAN BAHASA DAN SASTERA YUNANI,ROM,INDIA DAN CHINA

10.            
62-63
PENINGKATAN SOSIAL YUNANI,ROM,INDIA DAN CHINA

11.            
3
84-85
CARA KEDATANGAN PENGARUH HINDU-BUDDHA DI ASIA TENGGARA

12.            
85-94
PENGARUH HINDU-BUDDHA DALAM PENTADBIRAN, BAHASA & SASTERA

13.            
4
102-107
LATAR BELAKANG, CIRI-CIRI KEPERIBADIAN NABI MUHAMMAD S.A.W

14.            
5
124-129
PIAGAM MADINAH: ISI KANDUNGAN DAN KEPENTINGAN

15.            
129-131
STRATEGI PENYEBARAN ISLAM DAN PEPERANGAN DALAM ISLAM

16.            
6
144-149
LATAR BELAKANG & SUMBANGAN : ABU BAKAR AS-SIDDIQ, UMAR, UTHMAN, ALI

17.            
155-158
KERAJAAN BANI ABBASIYAH: PEMBENTUKAN & SUMBANGANNYA (PENDIDIKAN)

18.            
158-161
KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH : PEMBENTUKAN DAN SUMBANGAN

19.            
162-163
FAKTOR PENYEBARAN ISLAM KE EROPAH

20.            
7
185-191
PENGARUH ISLAM DLM PEMERINTAHAN,PENDIDIKAN,BAHASA,CARA HIDUP, SENI DAN EKONOMI

21.            
8
196-208
PENGARUH ISLAM DLM PENTADBIRAN,PENDIDIKAN,KESENIAN DAN GAYA HIDUP

22.            
209-211
PENGARUH ISLAM DALAM PERDAGANGAN,MATA WANG DAN PERCUKAIAN

23.            
9
217-220
MAKSUD,CIRI-CIRI DAN KESAN ZAMAN RENAISSANCE

24.            
237-239
IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA : MAKSUD, FAKTOR DAN KESAN

25.            
10
247-250
PERUSAHAAN GETAH

26.            
255-258
PERKEMBANGAN INSTITUSI KEWANGAN DAN INSURANS DI TANAH MELAYU

27.            
261-262
DASAR BRITISH TERHADAP PEKEBUN KECIL

28.            
264
PEMBENTUKAN MASYARAKAT BERBILANG KAUM

29.            
266-267
SEKTOR PERKILANGAN

30.            
267-269
SISTEM PENGANGKUTAN & PERHUBUNGAN

31.            
269-270
PERKHIDMATAN KESIHATANBIL
BAB
MS
TAJUK FOKUS SEJARAH SPM TAHUN 2016  :    TINGKATAN 5
PENGUASAAN
1.                
1
14-17
FAKTOR KEMUNCULAN SEMANGAT NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

2.                
18-19
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI FILIPINA

3.                
19-20
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI INDONESIA

4.                
20-21
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI INDOCHINA

5.                
21-22
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI BURMA

6.                
22
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI THAILAND

7.                
2
31-44
KEBANGKITAN PEMIMPIN : SARAWAK, PAHANG, KELANTAN, TERENGGANU

8.                
45-49
FAKTOR PEMANGKIN GERAKAN NASIONALISME DI TANAH MELAYU

9.                
56-57
KESATUAN MELAYU MUDA

10.            
3
65-67
LATAR BELAKANG PEMBINAAN NEGARA BANGSA : KONSEP KERAJAAN & NEGERI

11.            
67-69
PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA ITALI DAN JERMAN

12.            
71
PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM MADINAH

13.            
74-78
WARISAN DAN CIRI - CIRI NEGARA BANGSA KESULTANAN MELAYU MELAKA

14.            
80-82
UNDANG – UNDANG TUBUH KERAJAAN JOHOR

15.            
82-84
SISTEM JEMAAH MENTERI KELANTAN

16.            
84-86
UNDANG – UNDANG TUBUH KERAJAAN TERENGGANU

17.            
4
106
PERLEMBAGAAN RAKYAT

18.            
109-110
TOKOH –TOKOH PENGGERAK PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948

19.            
110-112
PERGERAKAN POLITIK DI SARAWAK DAN SABAH ( ROSLY DHOBI )

20.            
5
121-123
PERIKATAN DAN PILIHAN RAYA PERBANDARAN, NEGERI DAN UMUM 1955

21.            
125-130
SURUHANJAYA RIED : AHLI,ISU DAN PERJANJIAN PTM 1957 DAN KEPENTINGAN

22.            
131-132
PERANAN TOKOH YANG MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN PTM 1957

23.            
6
141-146
REAKSI PEMBENTUKAN MALAYSIA : DALAM MALAYSIA

24.            
146-148
REAKSI PEMBENTUKAN MALAYSIA : INDONESIA DAN FILIPINA

25.            
153-155
INTI PATI PERJANJIAN MALAYSIA 1963

26.            
7
167-168
MAKSUD RAJA BERPERLEMBAGAAN, CARA PEMILIHAN DAN PERANAN YDPA

27.            
171-172
PARLIMEN- DEWAN RAKYAT DAN DEWAN NEGARA

28.            
187- 191
LAMBANG - LAMBANG NEGARA - JATA NEGARA DAN BENDERA NEGARA

29.            
8
200-201
RANCANGAN MALAYSIA PERTAMA : MATLAMAT, AGENSI, USAHA DAN KESAN

30.            
201-206
DASAR EKONOMI BARU ( DEB ) : MATLAMAT DAN PELAKSANAAN

31.            
206
DASAR PERTANIAN NEGARA : MATLAMAT DAN PELAKSANAAN

32.            
207-208
DASAR PENSWASTAAN : MATLAMAT, PELAKSANAAN DAN KEJAYAAN

33.            
208
DASAR HALA TUJU CARA BARU : MATLAMAT DAN KEJAYAAN

34.            
209
DASAR KEPENDUDUKAN: MATLAMAT DASAR

35.            
9
236-237
BENTUK HUBUNGAN LUAR DAN FAKTOR PENGGUBALAN DASAR LUAR MALAYSIA

36.            
249-250
PERGERAKAN NEGARA-NEGARA BERKECUALI (NAM): MATLAMAT & SUMBANGAN

37.            
250-251
NEGARA-NEGARA SELATAN @ NEGARA DUNIA KETIGA

38.            
251-253
PERTUBUHAN PERSIDANGAN ISLAM ( OIC ) : MATLAMAT & SUMBANGAN

39.            
253- 254
ASA : MATLAMAT DAN SUMBANGAN

40.            
254- 255
MAPHILINDO : MATLAMAT DAN SUMBANGAN

41.            
255 -260
ASEAN : MATLAMAT DAN SUMBANGAN