Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Tuesday, 22 July 2008

Set Soalan Pengukuhan 1/08

Arahan: Anda sangat digalakkan untuk menjawab soalan-soalan di bawah tanpa merujuk buku teks. Jawapan bagi soalan di bawah akan ditampal di tingkap bilik guru pada hari Isnin (28/7/08) untuk semakan anda. Selamat menjawab.

1) Apakah faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan di Mesopotamia?

A. Penguasaan Parsi
B. Perluasan tamadun Indus
C. Rampasan kuasa golongan pendeta
D. Kemusnahan taman Tergantung Babylon

2) Mengapakah Kod Undang-undang Hammurabi penting kepada masyarakat Mesopotamia?

A. Menggalakkan mobiliti sosial
B. Merekodkan urusan pentadbiran
C. Mengukuhkan organisasi masyarakat
D. Mencatatkan harta golongan bangsawan

3) Apakah persamaan antara sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi di Malaysia?

A. Raja sebagai ketua kerajaan
B. Rakyat terlibat dalam pemerintahan
C. Dewan Negara meluluskan belanjawan
D. Dewan Rakyat menentukan ketua negara

4) Apakah faktor penyebaran agama Kristian secara meluas pada Zaman Rom (280 – 337 S.M.)?

A. penulisan kitab Bible
B. pengaruh agama lain kurang
C. pengiktirafan oleh Constantine
D. perkembangan teknologi pencetakan

5) Mengapakah kerajaan Funan berkembang daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim?

A. Kekayaan hasil laut
B. Peningkatan hasil pertanian
C. Perubahan dasar pemerintahan
D. Kedudukan Oc-Eo yang strategik

6) Mengapakah pergaduhan sering berlaku antara kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah?

A. Mengawal kaabah
B. Menguasai telaga zamzam
C. Merebut hak pungutan cukai
D. Mengamalkan semangat kesukuan

7) Mengapakah pada peringkat awal penyebaran Islam di Mekah, ramai golongan hamba yang memeluk Islam?

A. Bersedia mati syahid
B. Mendapat hak yang sama
C. Mendapat keizinan tuannya
D. Berpeluang menjadi pemimpin

8) Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam?

I. Meluaskan wilayah
II. Menguasai ekonomi
III. Menjaga harta benda
IV. Mempertahankan diri

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

9) Antara berikut yang manakah termasuk dalam golongan al-Riddah yang muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad Saw?

I. Mengaku menjadi nabi
II. Menjadi ketua kafilah
III. Memerangi pemberontakan
IV. Mengingkari pembayaran zakat

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

10) Pengaruh Bani Umaiyah dalam Kesultanan Melayu dapat dilihat melalui

A. bahasa istana
B. amalan protokol
C. adat kebesaran diraja
D. alat perkahwinan diraja

No comments: