Tuesday, 15 March 2011

Tun Sri Lanang

Nama Tun Sri Lanang ialah Tun Muhamad. Beliau dilahirkan di Seluyut pada tahun 1565. Beliau menjadi Bendahara Paduka Raja Johor semasa pemerintahan Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II, Sultan Alauddin Riayat Shah III, dan Sultan Abdullah Ma'ayat Shah.

Beliau terlibat dalam perancangan menawan semula Melaka pada tahun 1586, 1587, dan tahun 1606. Beliau menyusun pertahanan Johor bagi menghadapi serangan Portugis dan Acheh.

Beliau menjadi utusan Johor ke Goa untuk berunding dengan Portugis pada tahun 1583.

Beliau telah menyusun kitab Sejarah Melayu pada tahun 1612.

Beliau juga telah mengatur perjanjian dengan Admiral Matelief pada 23 September 1606 untuk mempertahankan Johor daripada serangan Acheh.

No comments: