Friday, 7 September 2012

Kertas Peperiksaan Percubaan PMR 2012 Negeri

PERCUBAAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (KL) 2012
Bahasa Inggeris - K1 (Jawapan)K2 (Skema Pemarkahan) 

PERCUBAAN PERLIS 2012
Science - P1, P2, Answer Schema
Mathematics - P1P2 (Answer

PERCUBAAN MRSM 2012
Geografi - Kertas Soalan, Jawapan
Sains - K2 

PERCUBAAN NEGERI SEMBILAN 2012
Science - P1, P2, Answer Scheme
Maths - P1P2
Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal - Kertas Soalan, Jawapan 

PERCUBAAN TERENGGANU 2012

  PERCUBAAN PERAK 2012

   PERCUBAAN SELANGOR 2012

   PERCUBAAN PAHANG 2012Bahasa Melayu - K1 (Jawapan), K2 (Jawapan)
   Bahasa Inggeris - K1K2
   Sains - K1 (Skema Jawapan), K2 (Skema Pemarkahan
   Matematik - K1K2 
   Pendidikan Islam - Kertas Soalan
   Sejarah - Kertas SoalanJawapan

   PERCUBAAN PULAU PINANG 2012
   Bahasa Melayu - K1 (Jawapan), K2 (Jawapan)
   Bahasa Inggeris - K1K2Skema Jawapan
   Science - P2 (Marking Schema
   Sejarah - Kertas SoalanJawapan

   PERCUBAAN KEDAH 2012
   Bahasa Melayu - K1K2Jawapan
   Bahasa Inggeris - K1K2Jawapan
   Matematik - K1 (Jawapan), K2 (Jawapan)
   Sains - K1K2Skema Jawapan
   Sejarah - Kertas SoalanJawapan
   Geografi - Kertas SoalanSkema Jawapan
   Kemahiran Hidup - Kemahiran Teknikal KMT (Jawapan), Ekonomi Rumah Tangga ERT(Jawapan)
   Pendidikan Islam - Kertas SoalanJawapan   PERCUBAAN MELAKA

   Bahasa Melayu [ Kertas 1][Kertas 2]
   Bahasa Inggeris [ Kertas 1][Kertas 2]
   Matematik [ Kertas 1][Kertas 2]

   PERCUBAAN KELANTAN


   PERCUBAAN SBP

   Pendidikan Islam 
   Geografi
   Bahasa Arab [Kertas Soalan]
   Sejarah [Kertas Soalan] [skema]
   Bahasa Inggeris [ Kertas 1] [ Kertas 2]
   Bahasa Melayu [Kertas 1] [Kertas 2] [skema]
   Matematik [Kertas 1] [Kertas 2]
   Sains [Kertas 1][Kertas 2]
   Kemahiran Hidup [Pilihan 1][Pilihan 2][Pilihan 4]

   No comments: