Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Tuesday, 5 August 2008

Set Soalan Pengukuhan 3/08

Arahan: Tandakan ( / ) atau ( X ) pada pernyataan-pernyataan di bawah. Selamat menjawab

1) menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu adalah satu ciri perkembangan imperialisme ( )
2) Perancis dan Jerman silih berganti menjajah Filipina ( )
3) Asia Tenggara strategik kerana terletak di petempatan yang padat ( )
4) keperluan bahan mentah dan pasaran baru untuk Revolusi Perindustrian di

Eropah menjadi pemangkin kepada imperialisme Barat ( )
5) keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan dan kekayaan, menjadi sebab

utama kuasa Barat bersaing sesama mereka ( )
6) Sebarkan tamadun dan agama’ adalah slogan Barat menghalalkan dasar

imperialismenya ( )
7) Pengenalan system birokrasi Barat menggantikan sistem beraja tempatan adalah
sebahagian dasar imperialisme Barat ( )
8) Barangay yang diketuai golongan Datu adalah sistem pentadbiran sebelum

penjajahan di Burma ( )
9) Raja dibantu oleh Hllutaw dan Wui adalah amalan sistem pemerintahan beraja

semasa Dinasti Konbaung di Burma ( )
10) Empat Pembesar Pusat merupakan sistem pentadbiran kerajaan Melaka yang

menjadi ikutan kebanyakkan negeri Melayu sebelum kedatangan Portugis ( )
11) Sistem Majlis Mesyuarat tertinggi dan Kabinet Menteri diperkenalkan

sebagai usaha pemodenan Siam di bawah pemerintahan Raja Mongkut ( )
12) Kerjasama Jepun dan China menewaskan Rusia turut mempengaruhi

perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara ( )
13) Membangunkan bidang pendidikan adalah perjuangan utama nasionalisme,

Raden Adjeng Kartini dan Pertubuhan Muhammadiyah ( )
14) ‘Isu kasut’ telah mempercepatkan gerakan nasionalisme tahap pertama di Vietnam ( )
15) Gerakan nasionalisme bermatlamat menentang kuasa raja berkuasa mutlak

dan monopoli pedagang Cina ( )
16) Pilihanraya Hong Lim menyaksikan Barisan Sosialis yang berfahaman Komunis

tewas kepada parti PAP pimpinan Lee Kuan Yew ( )
17) Clandestine Communist Organization (CCO) berhasrat menjadikan Sarawak

sebagai sebuah negara Republik Komunis ( )
18) Sukarno melancarkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan

slogan ‘Ganyang Malaysia ( )
19) Tuntutan terhadap Sabah merupakan sebab Presiden Macapagal menentang

gagasan pembentukan Malaysia ( )
20) Donald Stephen ialah pemimpin parti USNO ( )

No comments: