Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Monday, 16 August 2010

Tahukah Anda? : Sistem Pentadbiran Tanah

Sebelum pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896, setiap negeri Melayu mempunyai sistem tanahnya sendiri dan dikendalikan oleh Residen di negeri berkenaan.

Hanya pada tahun 1897, Enakmen Tanah Persekutuan yang berasaskan Sistem Torrens sebagaimana dijalankan di Australia telah diperkenalkan untuk menyelaras dan menyeragamkan perundangan dan peraturan tanah di Negeri-Negeri Melayu.

Undang-Undang Tanah Simpanan Melayu diluluskan pada 25 November 1913 dan menjadi Enakmen Tanah Simpanan Melayu No. 15 Tahun 1913. Undang-Undang ini mempunyai 16 seksyen kesemuanya.

No comments: