Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Wednesday, 1 August 2012

Kekuatan Mental Positif


APAKAH agaknya yang sedang anda fikirkan. Jika anda fikir tentang keletihan maka sudah tentu anda akan terus berehat atau tidur. Jika anda fikirkan tentang lapar anda akan terus meluru ke dapur untuk mendapatkan makanan. Jika anda fikir tentang kejayaan yang akan diperoleh, sudah tentu anda akan lebih bersemangat untuk belajar tanpa apa-apa halangan.
Begitulah tindakan kita yang kebiasaannya dipengaruhi oleh fikiran. Samuel A. Cypert, (2002)  dalam bukunya “17 Prinsip Kejayaan”  telah meletakkan sikap mental positif sebagai urutan yang pertama dalam prinsip menuju kejayaan.
Prinsip ini merupakan suatu proses yang boleh membuat diri anda berubah kepada sesuatu yang lebih baik.  Perubahan ini hanya boleh dilakukan oleh anda sendiri kerana sikap anda dikuasai oleh anda sendiri.  Orang lain hanya boleh membantu dan membimbing anda tetapi andalah orangnya yang dapat mengendalikan fikiran anda sama ada menerima yang baik atau yang jahat.
Sikap mental positif mengikut Samuel,2002 merupakan suatu usaha secara sedar untuk mengganti fikiran-fikiran lain yang negatif yang mampu merosak diri anda sendiri kerana ia hanyalah untuk tujuan melayani nafsu semata-mata. 
Sebagai contoh fikiran yang tertumpu untuk melakukan kejahatan seperti mencuri dan menipu akan terhasil untuk memenuhi kehendak dalaman yang penuh dengan sifat kesyaitanan.  Setelah kehendak dalaman dipenuhi maka dalam keadaan tertentu barulah timbul rasa kekesalan yang mungkin tidak berguna lagi kerana nasi telah menjadi bubur.
Dalam hal ini kekuatan mental perlu diperkasa dengan memasukkan unsur-unsur positif. Ia memerlukan latihan dan kesabaran dalam proses  membuat perubahan. Kawalan diri merupakan mekanisme yang paling utama untuk menangani segala bentuk gejala fikiran negatif.
Diri boleh dikawal dengan cara melambatkan tindakan yang bercorak negatif itu.  Hal ini  bertujuan  memberi ruang dan peluang bagi diri anda untuk berfikir dan membuat pertimbangan sebelum sesuatu keputusan diambil.  
Misalnya, jika anda terniat untuk ponteng kelas, jangan terus ponteng tetapi fikir dahulu risikonya seperti kesan terhadap pelajaran, kesan terhadap imej diri, kesan terhadap nama baik ibu bapa dan seturusnya kesan terhadap masa depan anda. 
Insyaallah jika anda berfikir masak-masak anda akan membuat pilihan yang tepat yang akan menguntungkan diri sendiri.

No comments: