Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Wednesday, 1 August 2012

Cita-cita Penggerak Usaha

KEBIASAANNYA apabila anda ditanya tentang cita-cita anda, jawapannya mungkin dirujukkan pada sesuatu kerjaya yang memberi faedah, berjawatan tinggi serta menarik minat anda. Terdapat juga segelintir murid yang tidak memberi apa-apa jawapan ataupun sekadar mengatakan “tidak tahu”.

Pada golongan ini mereka menganggapkan cita-cita itu mungkin terlalu jauh untuk dicapai ataupun masih tidak dapat menentukan apakah cita-cita yang sebenarnya yang perlu dimiliki.

Sebenarnya cita-cita itu ialah sebahagian daripada matlamat dalam kehidupan. Walaupun seseorang itu tidak dapat menjangka apakah yang akan terjadi pada kehidupannya dalam masa sepuluh atau dua puluh tahun yang akan datang, tetapi sekurang-kurangnya mampu membentuk satu gambaran di hati dan di mindanya di peringkat awalan. Gambaran inilah yang menjadi penyuluh serta menyinari kehidupannya pada masa akan datang.

Dalam erti kata yang lain, cita-cita yang tertanam di jiwa murid-murid mampu memberi bimbingan dan panduan hidup dalam proses penentuan ke arah mencapai kejayaan. Mereka yang tidak mempunyai cita-cita boleh dianggapkan sebagai satu perjalanan di waktu malam tanpa sinaran cahaya yang mungkin terpaksa menanggung risiko di sepanjang perjalananya.

Apakah setiap cita-cita itu akan tercapai? Ramai juga murid-murid yang berkata, “Buat apa saya bercita-cita, ia tidak semestinya tercapai”! Memang betul setiap cita-cita itu tidak semestinya berjaya, dicapai tetapi sekurang-kurangnya ia menjadi daya penggerak untuk berusaha. 

Sebagai contoh anda mungkin bercita-cita untuk menjadi doktor perubatan iaitu satu bentuk cita-cita yang memerlukan usaha yang gigih serta komitmen yang sepenuhnya dalam memberi tumpuan ke arah pembelajaran. 

Dalam hal ini cita-cita yang begitu tinggi yang anda telah letakkan pada diri anda akan menyebabkan anda mampu mendisplinkan diri untuk belajar tanpa dipaksa. Walaupun anda gagal untuk menjadi doktor perubatan tetapi pastinya anda akan beroleh kejayaan lain yang setimpal dengan usaha yang anda lakukan.

Ini menunjukkan bahawa setiap cita-cita itu akan menjadi daya penggerak kepada diri anda untuk terus belajar serta mampu menghadapi cabaran demi mengejar cita-cita tersebut.  

sebaliknya jika anda tidak mempunyai sebarang cita-cita atau hanya sekadar bercita-cita untuk mendapat bidang pekerjaan yang rendah dan mudah, maka usaha anda juga tidak dimaksimumkan, justeru kemungkinan besar anda akan berakhir dengan kegagalan.

Bentukkan satu gambaran cita-cita yang mampu menggerak daya usaha anda sekarang. Pastinya kehidupan anda akan lebih terkawal dan diri anda lebih bermotivasi untuk belajar demi mencapai kejayaan.

No comments: