Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Monday, 10 October 2016

T4B3 –PENGARUH HINDU-BUDDHA

1        Mulai abad ketiga Masihi, masyarakat Asia Tenggara mula menerima beberapa aspek kebudayaan India. 

(a)    Nyatakan dua cara kedatangan pengaruh  Hindu Buddha ke Asia Tenggara.    [2 markah]

(b)     Jelaskan  kedudukan raja dalam sistem pemerintahan  kerajaan  awal di Asia Tenggara.                                                                                                             [2 markah]

  (c)      Senaraikan dua perkataan Melayu yang diambil daripada perkataan Sanskrit.          [2 markah]

  (d)     Kehidupan masyarakat pada hari ini dipengaruhi oleh unsur Hindu Buddha. Buktikan pernyataan tersebut.                                                                                                                                 [2 markah]


  (e)     Pengaruh agama Hindu Buddha telah mewujudkan kepelbagaian budaya di Malaysia. Bagaimanakah kepelbagaian budaya ini dapat mengekalkan  keharmonian hidup masyarakat Malaysia pada masa kini?                                                                                                    [2 markah]

No comments: