Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Monday, 10 October 2016

T4B5 – PIAGAM MADINAH


2          Piagam  Madinah dirangka berasaskan persetujuan orang Islam  dan orang bukan   Islam.
            (a)        Jelaskan kandungan Piagam Madinah dari aspek :

                        (i)         Politik 
                        F1        Nabi Muhammmad s.a.w sebagai ketua Negara Islam Madinah
                        F2        Baginda  berperanan sebagai  ketua  hakim
                        F3        Baginda menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
                                    Masyarakat  Madinah.
                        F4        Undang- undang Islam diguna pakai secara menyeluruh.
                        F5        Peraturan kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan
                                    dengan Islam.
                        F6        Masyarakat Madinah wajib mempertahankan Madinah daripada
                                    ancaman luar.                                                          [ 1 markah ]

                        (ii)        Ekonomi
                        F7        Masyarakat  Madinah mempunyai peluang ekonomi sama rata
                        F8        Unsur  penipuan dan riba dihapuskan dalam perniagaan.
                        F9        Masyarakat Madinah bekerjasama memajukan negara.[ 1 markah ]

                        (iii)       Sosial :
                        F10      Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah.
                        F11      Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesame sendiri
                        F12      Masyarakat Madinah bebas beragama
                        F13      Adat yang tidak bertentangan dengan Islam boleh diamalkan.
                        F14      Keselamatan orang bukan Islam dijamin selagi mematuhi
                                    Piagam Madinah.                                                        [ 1 markah ]

            (b)        Bagaimanakah Piagam Madinah dapat mengekalkan keharmonian penduduk                      Madinah ?     
      
                        F1        Setiap kaum terikat dengan undang-undang
                        F2        Tiada perbezaan taraf dalam kalangan masyarakat
                        F3        Masyarakat hidup bersatu padu
                        F4        Tidak berlaku penindasan dalam masyarakat
                        F5        Semua rakyat mendapat hak yang sama
                        F6        Konsep keadilan sosial dipraktikkan
                        F7        Dapat menyusun  kehidupan masyarakat yang sistematik.
                        F8        Setiap kaum mematuhi peraturan dan cara hidup bermasyarakat.
                        F9        Semua rakyat bertanggungjawab  mempertahankan negara
                        F10      Setiap kaum menghormati agama dan kebudayaan kaum
                                                                                                            [mana-mana 2x1m]

            ( c )      Beberapa ciri kerajaan Islam di Madinah sebenarnya dipraktikkan di negara                        kita Malaysia.
Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.

H1       Semua rakyat bebas mengamalkan agama masing-masing                
H2       Keselamatan negara tanggungjawab bersama                        
H3       Kebebasan mengamalkan adat                                               
H4       saling bekerjasama memajukan ekonomi                               
H5       Masyarakat  Madinah mempunyai peluang ekonomi sama rata               
H6       Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri
H7       Masyarakat dianggap sebagai satu ummah/konsep 1Malaysia

Mana-mana jawapan yang munasabah                                                                                                                                  [ mana-mana 2x1 m]
                                               
( d)      Piagam  Madinah patut dijadikan  panduan  kepada   pemimpin dalam  membina  sesebuah  negara. Berikan  pendapat  anda.

                        F1        Membuat perlembagaan terlebih dahulu sebelum membina negara
                        F2        Satu  perlembagaan yang adil                        
                        F3        Memberi keadilan sosial tanpa mengira agama/ kaum/ warna kulit
                        F4        Hak setiap kaum dipelihara oleh perlembagaan
                        F5        Tanggungjawab setiap warganegara memepertahankan negara                       
                        F6        Memberi jaminan keselamatan harta dan nyawa kepada setiap warganegara                              F7            Digubal melalui musyawarah/perbincangan,perundingan
                        F8        Nilai hidup berasaskan semangat ukhwah
                        F9        Sistem ekonomi yang telus dan adil
                        F10      Undang-undang kekeluargaan setiap kaum boleh diamalkan

                                    Mana-mana yang munasabah.
                                                                                                                                   
[mana-mana 3x1markah]


No comments: