Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Monday, 30 July 2012

Skor A Siri 2/12

1) Jelaskan peranan Bahasa Sanskrit di Asia Tenggara.
F1 - meningkatkan pencapaian intelek masyarakat
F2 - Batu Bersurat Kutei menjelaskan keturunan raja
F3 - Batu Bersurat Sungai Mas berkaitan dengan agama Buddha
F4 - Inskripsi di Palembang berkaitan pemerintahan dan amaran raja kepada rakyat dan pembesar agar tidak menderhaka
F5 - Batu Bersurat di Lembah Bujang menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat
F6 - Peranan bahasa sanskrit dalam sastera
F7 - menjadi bahasa ilmu
F8 - alat komunikasi kerajaan di Asia Tenggara
F9 - bahasa dalam kitab Hindu dan Buddha


2) Nyatakan pengaruh India dalam kesusasteraan di Asia Tenggara
F1 - Epik Ramayana dan Mahabrata serta Puranas menyumbang kepada unsur mitos dalam kesusasteraan klasik di Asia Tenggara
F2 - Cerita-cerita dalam epik Ramayana dan Mahabrata terdedah melalui sasteranya, penceritaan lisan, dan teater seperti wayang kulit.
F3 - daripada Mahabrata seperti Hikayat Pendawa Lima, Hikayat Pandawa Jaya dan Hikayat Sang Samba
F4 - Dalam puisi dan prosa Jawa seperti Nagarakertagama, Sutamosa, Arjunwiwaha, dan Kunjarkarna.
F5 - Daripada epik Ramayana pula lahir Hikayat Seri Rama

No comments: