Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Wednesday, 1 April 2009

Intipati Laporan Cobbold


" Lebih kurang satu pertiga daripada penduduk setiap buah negeri itu menyokong kuat Malaysia ditubuhkan dengan segera tanpa mengambil berat tentang syarat-syaratnya.

Satu pertiga lagi, menyokong dengan syarat dan jaminan dan akan menguatkan sokongan mereka jika kerajaan menunjukkan sikap bahawa percantuman itu memberi faedah pada mereka.

Baki yang satu pertiga lagi terbahagi kepada dua iaitu mereka yang mahu mencapai kemerdekaan dulu sebelum rancangan Malaysia; dan mereka yang sukakan British memerintah beberapa tahun lagi. Yang betul-betul menentang Malaysia hanya 20 peratus bagi negeri Sarawak".

Sumber: Laporan Suruhanjaya Cobbold, 1962.

No comments: