Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Saturday, 13 February 2010

Skor A Siri 1/10

Tajuk: Tamadun Awal di Asia Tenggara

a) Jelaskan peranan raja dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara (12m)

Beraja - Sistem beraja dengan gelaran raja kepada ketua pemerintah


Ketua - Raja sebagai ketua pemerintah di bawahnya terdapat kerabat
diraja dan pembesar , termasuk ahli agama, iaitu Brahmin, rakyat dan hamba

Mutlak - Raja berkuasa mutlak dalam semua aspek pemerintahan yang meliputi pentadbiran, hubungan luar, ketenteraan, dan khazanah negara

Undang - Perintah raja adalah undang-undang yang wajib dilaksanakan sekiranya melanggar perintah bermakna menderhaka

Adil - Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah

Tuhan - Rakyat takut untuk menderhaka kepada raja walaupun raja tidak berlaku adil kerana wujudnya kepercayaan bahawa raja merupakan bayangan tuhan

Dewa-Raja - Dewa-Raja dipercayai memiliki kesaktian, menggunakan unsur mitos dan lagenda asal usul untuk memperkuatkan kedudukan raja sebagai pemerintah

Istiadat - Adat istiadat pertabalan raja golongan Brahmin bagi mengukuhkan kedaulatan raja

Brahmin - Golongan Brahmin memainkan peranan dalam upacara keagamaan

Orde Kosmos - Raja mendirikan kompleks kota yang melambangkan konsep alam semesta atau orde kosmos

Pentadbiran - Dalam pentadbiran, raja dibantu oleh pembesar yang terdiri daripad pegawai tentera dan hakim manakala di setap daerah terdapat pembesar daerah atau gabenor

b) Huraikan kepentingan candi kepada kerajaan awal di Asia Tenggara (8m)


Agama - Merupakan monument keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha

Rumah - Berperanan sebagai rumah ibadat

Simpan - Berfungsi sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya

Patung - Tempat menyimpan patung dewa utama

Lambang - Menjadi lambag kepada keagungan seseorang pemerintah berdasarkan kehebatan seni binanya

Kosmos - Angkor Wat melambangkan orde kosmos iaitu raja dan ibu kota sebagai pusat alam

Seni - Melambangkan kehebatan ahli seni agama Asia Tenggara dalam melahirkan monumen keagamaan.

No comments: