Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Tuesday, 9 February 2010

Sistem Pendidikan Pondok

Sistem pendidikan pondok merupakan institusi pendidikan atau pusat pengajian formal terawal di nusantara yang memfokuskan kepada aspek ilmu-ilmu Islam.

Di Pattani dan Tanah Melayu, pusat pengajian ini dinamakan sebagai 'pondok'. Sementara di Jawa, dinamakan dengan 'pesantren' dan di Acheh dikenali sebagai 'dayah'.

Mata pelajaran yang diajar di pondok antaranya ialah Feqah, Usuludn, Tasauf, Hadis dan Tafsir. Bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu dan bahasa Arab.

Keperluan asas di pondok seperti makan minum, lazimnya disediakan oleh pelajar sendiri.

No comments: