Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Monday, 29 June 2009

Agensi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) mempunyai banyak badan yang berfungsi secara langsung atau tidak langsung di bawah naungannya. Agnesi utama yang berhubung dengan negara dan rantau kita disenaraikan seperti di bawah. Malaysia memainkan peranan aktif dalam hampir semua badan tersebut.

1) FAO : Food and Agriculture Organization (Pertubuhan Makanan dan Pertanian)

2) IBRD : Internationan Bank for Reconstruction and Development/ World Bank (Bank Antarabangsa bagi Pembinaan Semula dan Pembangunan/ Bank Dunia)

3) ILO : International Labour Organization (Pertubuhan Buruh Antarabangsa)

4) IMF : International Monetary Fund (Tabung Kewangan Antarabangsa)

5) UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development (Persidangan PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan)

6) UNDP : United Nations Development Programme ( Rancangan Pembangunan PBB)

7) UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB)

8) UNICEF : United Nations Children's Fund (Tabung Kanak-Kanak PBB)

9) WHO : World Health Organization (Pertubuhan Kesihatan Sedunia)


Agensi Serantau PBB:

- ADB : Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)

- ECAFE : Economic Commission for Asia and the Far East (Suruhanjaya Ekonomi Asia dan Timur Jauh)

- ESCAP : Economic and Social Commission for Asia and the Pasific ( Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial Asia dan Pasifik)

No comments: