Sunday, 14 June 2009

Buku Hijau

Rancangan Buku Hijau bertujuan untuk menggalakkan rakyat lebih gigih dan giat berusaha bercucuk tanam untuk keperluan harian dan jualan.

Rancangan ini bermatlamatkan agar rakyat lebih berdikari di samping membantu membangunkan ekonomi negara terutamanya dalam sektor pertanian.

Rancangan Buku Hijau ini telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Hussein pada 20 Disember 1974.

No comments: