Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Tuesday, 5 May 2009

Hari Ini Dalam Sejarah: Aliran Menengah Melayu Diperkenalkan

Pada hari ini bersamaan tarikh 5 Mei tahun 1958, pengajian peringkat menengah dalam aliran Melayu telah diperkenalkan di seluruh negara. Pengenalan Sistem Pelajaran Melayu di peringkat Sekolah Menengah ini adalah sebagai asas dan permulaan kepada perlaksanaan sepenuhnya Sekolah Menengah yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.

Pada peringkat permulaan, sebanyak 15 buah kelas baru telah dibuka di seluruh negara bagi membolehkan pelajar – pelajar lepasan darjah 6 Sekolah Melayu melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah.

Sebelum pengenalan aliran Menengah Melayu ini, pelajar– pelajar dari Sekolah Rendah Melayu perlu melanjutkan pelajaran peringkat menengah ke Sekolah Menengah Inggeris dan menduduki kelas peralihan selama setahun untuk mempelajari Bahasa Inggeris.

Lanjutan daripada ini, ia telah menjadi pemangkin kepada kewujudan dan perkembangan Sekolah Menengah Melayu yang kini menjadi tunggak kepada sistem pelajaran kebangsaan di negara ini.

Sesungguhnya, ianya juga merupakan antara langkah yang telah diambil oleh kerajaan selepas negara mencapai kemerdekaan untuk memartabatkan dan mendaulatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.

No comments: