Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Wednesday, 20 May 2009

Kata Tugas Dalam Soalan Sejarah

Di bawah adalah senarai Kata-kata Tugas yang lazim ditemui dalam soalan-soalan matapelajaran Sejarah:

1) Apakah: Memberi maklumat yang khusus atau spesifik
2) Andaikan: Membuat andaian.
3) Bagaimanakah: Memerihalkan/memberi penerangan tentang
cara/keadaan/langkah/kejadian.
4) Bandingkan: Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau
lebih perkara.
5) Bincangkan: Memberi penerangan daripada pelbagai aspek
6) Buktikan: Menyatakan kebenaran dengan dalil/contoh/fakta.
7) Huraikan: Memerihalkan/ menceritakan sesuatu dengan panjang
lebar/terperinci secara teratur
8) Jelaskan: Memberi penerangan tentang sesuatu supaya mudah
difahami
9) Mengapakah: Memberi sebab
10) Nyatakan: Memberikan jawapan yang spesifik tanpa memerlukan
penerangan lanjut/huraian/sokongan.
11) Siapakah: Mengenalpasti individu dalam konteks tertentu
12) Terangkan: Menyatakan fakta dengan huraian atau menjelaskan
sesuatu dengan sebab.

No comments: