Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Saturday, 9 May 2009

Wawasan 2020

Wawasan 2020 merupakan gagasan negara menjadi sebuah negara maju yang menggunakan acuan sendiri menjelang tahun 2020.

Idea wawasan ini dicetuskan oleh Tun Dr Mahathir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia pada 28 Februari 1991.

Wawasan ini bermatlamat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri maju dengan menitikberatkan elemen kemajuan bersepadu.

Dalam merealisasikan matlamat wawasan tersebut, terdapat sembilan cabaran yang perlu kita atasi iaitu:-

Cabaran Pertama: Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu

Cabaran Kedua: Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan.

Cabaran Ketiga: Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang.

Cabaran Keempat: Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika

Cabaran Kelima: Mewujudkan masyarakat yang maju dan saintifik.

Cabaran Keenam: Membina masyarakat yang maju dan saintifik.

Cabaran Ketujuh: Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang

Cabaran Kelapan: Menjamin masyarkat yang adil dan saksama ekonominya.

Cabaran Kesembilan: Memupuk dan membina masyarakat makmur.

Sila lihat lanjut di sini

No comments: