Saturday, 9 May 2009

Wawasan 2020

Wawasan 2020 merupakan gagasan negara menjadi sebuah negara maju yang menggunakan acuan sendiri menjelang tahun 2020.

Idea wawasan ini dicetuskan oleh Tun Dr Mahathir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia pada 28 Februari 1991.

Wawasan ini bermatlamat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri maju dengan menitikberatkan elemen kemajuan bersepadu.

Dalam merealisasikan matlamat wawasan tersebut, terdapat sembilan cabaran yang perlu kita atasi iaitu:-

Cabaran Pertama: Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu

Cabaran Kedua: Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan.

Cabaran Ketiga: Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang.

Cabaran Keempat: Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika

Cabaran Kelima: Mewujudkan masyarakat yang maju dan saintifik.

Cabaran Keenam: Membina masyarakat yang maju dan saintifik.

Cabaran Ketujuh: Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang

Cabaran Kelapan: Menjamin masyarkat yang adil dan saksama ekonominya.

Cabaran Kesembilan: Memupuk dan membina masyarakat makmur.

Sila lihat lanjut di sini

No comments: