Wednesday, 20 May 2009

Ujong Tanah: Pengasasan Johor

Nama asal negeri Johor ialah Ujong Tanah. Perkataan Johor berasal daripada perkataan Arab, Jim, Ha, Ra yang disebut Jauhar yang bermakna permata. Penduduk tempatan menyebutnya sebagai Johor.

Pengasasan Johor bermula apabila Sultan Mahmud membangunkan Johor di sana setelah Melaka diserang dan ditawan oleh Portugis. Putera Sultan Mahmud Shah , Raja Ali, dilantik sebagai sultan yang baru dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah II (1528-1564).

Sultan Alauddin telah menerus dan menyambung warisan Kesultanan Melayu Melaka di Johor.

Sebagai contoh kepada penerusan warisan tersebut ialah jawatan Seri Nara Diraja di Johor sama dengan gelaran jawatan Penghulu Bendahari yang wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Tugas Seri Nara Diraja ialah mengawal semua pendapatan negara, mentadbir istana, dan mengawal hamba sultan.

No comments: