Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Saturday, 9 May 2009

Pendidikan Asas Kecemerlangan Tamadun

Dalam tradisi Islam, pendidikan adalah satu profesional yang tinggi nilainya. Imam al-Ghazali dalam kitabnya, 'Ihya Ulumuddin telah mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Katanya:

" Seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Sesiapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting, maka ia hendaklah memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya."

Pendidikan itu dianggap penting kerana ia mempengaruhi pembentukan generasi sesuatu masyarakat dan kecemerlangan sesuatu tamadun dan peradaban. Sebab itu peribahasa Cina ada menyatakan, yang bermaksud:

" Jikalau kamu merancang untuk satu tahun, tanamlah gandum. Jikalau kamu merancang untuk sepuluh tahun, tanamlah pokok. Jikalau kamu merancang untuk seribu tahun atau lebih lama dari itu, maka 'tanamlah' manusia."

No comments: