Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Sunday, 30 August 2009

Soalan Bentuk KKBK

Salam Sejarah buat semua pengunjung Sejarah2u, khususnya buat para calon yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini.

Kali ini Sejarah2u akan memfokuskan tajuk penting berkaitan soalan dalam kertas 2 iaitu soalan berbentuk Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis atau lebih dikenali dengan soalan KBKK.

Soalan bentuk ini dilihat semakin relevan dan makin ketara ditonjolkan dalam kertas 2 (terutama dalam peperiksaan SPM 2008) agar para calon tidak terikat kepada soalan berasaskan fakta dan maklumat terfokus sahaja tetapi mampu memecahkan butir persoalan berdasarkan pengamatan, pengetahuan sedia ada dan pengalaman peribadi murid dan suasana semasa setempat/negara secara lebih rasional dan bijaksana.

Lazimnya, soalan bentuk KKBK boleh dikenali dengan frasa ayat seperti; 'Berdasarkan pengetahuan sejarah anda...', 'Jelaskan iktibar/peranan...', 'pada pandangan anda...' dan 'sekiranya anda dilantik..'. Soalan bentuk ini tidak mampu dijawab secara sempurna jika para calon memfokuskan kepada sesuatu fakta atau peristiwa sejarah sahaja, tetapi perlu dijawab dengan melihat skop yang berkaitan dengan lebih menyeluruh dan analitikal.

Namun, perlu diambil kira bahawa soalan bentuk KBKK tidaklah bermakna para calon diberi 'lesen besar' untuk 'menggoreng' dan 'menenyeh' jawapan sesedap rasa dan selera, tapi mestilah dijawab secara objektif, logik dan terpandu mengikut silibus pembelajaran Sejarah KBSM yang bersumberkan buku teks Sejarah SPM (tingkatan 4 dan 5).

Sebagai panduan, di bawah adalah beberapa contoh soalan berbentuk KBKK yang pernah keluar dalam peperiksaan SPM yang lepas:-

Soalan SPM 2005

1.d) Berikan pendapat anda tentang kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara [4 markah]

3.d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakahtanaman komersil lebih tertumpu di kawasan pantai barat semasa penjajahan British? [4 markah]

9.b) Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah kedua-dua blok kuasa Komunis dan Kapitalis tersebut memperkukuhkan pengaruh masing-masing? [ 8 markah]

Soalan SPM 2006

4.d) Bagaimanakah anda boleh merealisasikan kejayaan k-ekonomi? [3 markah]

7.c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah akan berlaku sekiranya Malayan Union terus dilaksanakan di Tanah Melayu? [8 markah]

9.c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah sesebuah negara dapat mengelakkan berlakunya peperangan? [6 markah]

Soalan SPM 2007

1.e) Senaraikan tiga iktibar yang boleh diambil oleh generasi hari ini daripada masyarakat kerajaan maritim. [3 markah]

2.d) Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia, bagaimanakah anda mengamalkan ciri-ciri kepimpinan Islam dalam pentadbiran anda? [3 markah]

7.c) Negara kita Malaysia dibentuk tanpa pertumpahan darah. Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda. [4 markah]

8.c) Dasar luar Malaysia yang mengutamakan kesejahteraan serta keamanan serantau dan dunia telah memberi kebaikan kepada negara kita. Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda. [6 markah]

Soalan SPM 2008

1.d) Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin di sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi, apakah ciri-ciri yang akan anda amalkan? [2 markah]

1.e) Pada pandangan anda, apakah kebaikan sistem pemerintahan demokrasi kepada sesebuah negara? [2 markah]

2.c) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan Perjanjian Hudaibiyah kepada perkembangan Islam? [3 markah]

2.d) Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada Perjanjian Hudaibiyah demi memperkukuhkan perpaduan dan keamanan negara kita Malaysia. [3 markah]

3.e) Pada pandangan anda, mengapakah penentangan penyerahan Sarawak kepada British gagal? [2 markah]

4.d) Pada pandangan anda, adakah PBB berjaya melaksanakan tanggungjawabnya sebagai badan pengaman dunia? Berikan alasan anda. [2 markah]

5.a) Pada pandangan anda, apakah keistimewaan masyarakat Mesir Purba yang menyumbang kepada kemunculan Mesir sebagai pusat tamadun awal dunia? [8 markah]

5.c) Berdasarkan pemerhatian anda, apakah pencapaian Malaysia kini yang boleh menjadi kebanggan generasi akan datang? [6 markah]

7.c) Berikan empat cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warganegara Malaysia yang berupaya mempertahankan kedaulatan negara. [4 markah]

8.b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah pembesar Melayu tidak dapat meneruskan penguasaan mereka terhadap perusahaan perlombongan bijih timah? [8 markah]

8.c) Apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh pembesar Melayu untuk memastikan mereka terus menguasai perusahaan perlombongan bijih timah pada masa itu? [8 markah]

9.b) Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh kerajaan melalui dasar-dasar tersebut. [4 markah]

9.c) Jelaskan peranan generasi muda Malaysia dalam memajukan ekonomi negara. [4 markah]

SELAMAT MENJAWAB!!! :)

No comments: