Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Thursday, 13 August 2009

Undang-Undang Syariah di Malaysia

"..... Undang-undang Islam harus dikembalikan kepada tempatnya yang asal sebagai undang-undang asas dan undang-undang negeri di Malaysia. Beberapa langkah yang pertama harus dibuat di dalam perkara ini.

Seksyen-Seksyen 3, 4 dan 5 dalam Akta Undang-undang Sivil hendaklah dimansuhkan. Dengan ini kita telah merujuk kepada Undang-Undang Inggeris yang lapuk itu, tetapi bebas mencari undang-undang yang sesuai dengan Undang-undang Islam atau Undang-undang yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Islam.

Suatu fasal hendaklah diadakan di dalam perlembagaan yang bertujuan bahawa jika terdapat mana-mana undang-undang Islam maka hendaklah Undang-undang selain itu terbatal setakat mana ia bertentangan itu.

Dengan dua jalan ini bolehlah kita mengesahkan bahawa undang-undang di malaysia sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan Undang-undang Islam".

Al-Marhum Professor Emeritus Tan Sri Datuk Ahmad bin Mohamed Ibrahim,
Shaikh dan Dekan Kulliyyah Undang-Undang, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (1983 - 1999) - (Panji Masyarakat, September 1983, hal 17)

No comments: