Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Monday, 30 July 2012

Skor A Siri 1/12

1) Jelaskan langkah-langkah kepada pembentukan Malaysia
F1 - lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sabah dan Sarawak
F2 - menerangkan tujuan penubuhan
F3 - mengadakan rundingan antara pegawai British, Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura
F4 - Penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
F5 - berperanan menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia
F6 - mengumpulkan pandangan penduduk
F7 - menubuhkan Suruhanjaya Cobbold (1962)
F8 - dipengerusikan oleh Lord Cobbold
F9 - bertujuan meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia
F10 - satu per tiga menyokong tanpa syarat
F11 - satu per tiga inginkan kemerdekaan dahulu
F12 - menentukan tarikh penubuhan Malaysia
F13 - bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan
F14 - penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
F15 - membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah
F16 - penubuhan Suruhanjaya PBB
F17 - meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah
F18 - majoriti rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju
F19 - Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963


2) Apakah inti pati Perjanjian Malaysia 1963?
F1 - hal ehwal luar adalah kuasa persekutuan
F2 - Islam menjadi agama Persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak
F3 - agama lain bebas diamalkan
F4 - bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
F5 - bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan
F6 - taraf bumiputra yang sama dengan orang Melayu di Tanah Melayu
F7 - Singapura memperoleh 15 kerusi perwakilan parlimen 

No comments: