Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Wednesday, 14 September 2016

RUMUSAN PERUNCINGAN BERDASARKAN PERCUBAAN SPM NEGERI-NEGERI 2016 - TEMA 7

1.Tamadun Hwang Ho (Bidang Pertanian)
Kedah, N9, Perlis, MRSM

Keistimewaan kawasan
Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian
Sumbangan tamadun Hwang Ho terhadap ketamadunan manusia
KBAT - alasan lembah Hwang Ho boleh dijadikan sebagai petempatan kekal
KBAT - Mengapakah kerajaan masih memberi tumpuan kepada bidang pertanian? KBAT - Adakah sektor pertanian merupakan penjana utama ekonomi negara kita ?
KBAT - Bagaimanakah penggunaan teknologi pertanian kini dapat meningkatkan hasil pertanian negara? KBAT - Apakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk rnenjadi sebuah negara maju dalam industi KBAT - Pertanian ialah suatu perniagaan / usaha meralisasikan slogan ini

2.Tamadun Hwang Ho (Sistem Pemerintahan)
Pahang, Kelantan

Dinasti-dinasti
Ciri sistem pemerintahan dalam Tamadun Hwang Ho
Sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada tamadun dunia
KBAT- Pemimpin berkarisma membawa kepada keutuhan sesebuah sistem pemerintahan. Berikan

3. Tamadun Indus (Bandar Terancang)
Terengganu (BK1)

Nama bandar terancang
Ciri-ciri bandar terancang
Sebab kejatuhan tamadun Indus
KBAT - kepentingan bandar terancang
KBAT - langkah/ tindakan memastikan kesinambungan tamadun/ dapat mempertahankan tamadun

4. Seni bina dan monumen agung dalam Tamadun Yunani, Rom, China dan India
N9, Perlis

Namakan seni bina
Fungsi seni bina
Apakah faktor yang mendorong peningkatan seni bina dalam tamadun awal?
KBAT - Mengapakah kita perlu menjaga dan memelihara seni bina yang berunsur sejarah?
KBAT - Bagaimanakah seorang pemerintah pada zaman tersebut mampu membina binaan yang hebat? KBAT - Jelaskan kepentingan pembinaan Parlimen dan Menara Berkembar di Malaysia pada masa kini.

5. Sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara
Terengganu (BK1), Pahang

Pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara
KBAT - Mengapakah masyarakat perlu mempertahankan institusi beraja di negara kita
KBAT - Bagaimanakah generasi muda dapat mengekalkan tradisi asal budaya sendiri. Kemukakan alasan