Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Wednesday, 14 September 2016

RUMUSAN PERUNCINGAN BERDASARKAN PERCUBAAN SPM NEGERI-NEGERI 2016 - TEMA 12

1. Penggubalan dasar luar Malaysia
Kedah, N9, Perlis

Terangkan faktor penggubalan dasar luar Malaysia
Bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi asas penggubalan dasar luar Malaysia
Mengapakah Tunku Abdul Rahman memperlihatkan dasar pro-Barat yang antikomunis sebagai dasar Dasar luar Malaysia pada tahap ketiga (1981 - 2003) memberi penekanan kepada kepentingan ekonomi. perubahan perkembangan dasar luar Malaysia pada tahap kedua
KBAT - Sebagai rakyat Malaysia adakah anda bersetuju Malaysia menjalinkan hubungan luar dengan negara lain tanpa mengira ideologi negara terbabit
KBAT - Wajarkah negara lain mencampuri hal ehwal pentadbiran negara kita?
KBAT - Bagaimanakah penyertaan Malaysia dalam Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) ekonomi tersebut dapat merealisasikan impian Malaysia menjadi negara maju?
KBAT - ramalkan dasar luar negara Malaysia pada masa hadapan. Berikan hujah anda.
KBAT - Mengapakah sesebuah negara perlu memberi tumpuan kepada pembentukan dasar luar negara?


2. Kerjasama Serantau / ASEAN
Kelantan, MRSM, Pahang

Apakah matlamat penubuhan ASEAN
Jelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota ASEAN Usaha ASEAN memastikan kestabilan politik dan keamanan Sumbangan ASEAN dalam bidang ekonomi sosial
KBAT - cabaran Malaysia dalam memastikan hubungan baik
KBAT - Terangkan cabaran ASEAN dalam mengekalkan kesejahteraan serantau
KBAT - Bagaimanakah semangat setiakawan dalam pertubuhan serantau dapat diperkukuhkan? Berikan KBAT - masalah yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengekalkan kerjasama serantau? Cadangkan langkah untuk mengatasi masalah tersebut

No comments: