Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Wednesday, 14 September 2016

RUMUSAN PERUNCINGAN BERDASARKAN PERCUBAAN SPM NEGERI-NEGERI 2016 - TEMA 9

1. Zaman Renaissance
Kedah, Pahang, N9, Terengganu (BK1), MRSM

Konsep Renaissance
Mengapakah Zaman Renaissance bermula di Itali?
Sumbangan zaman Renaissance dalam memajukan kehidupan manusia sehingga kini
KBAT - Apakah iktibar daripada Zaman Renaissance di Eropah bagi memajukan bangsa dan negara
KBAT - Ramalkan masa depan Malaysia jika rakyat Malaysia mengamalkan nilai-nilai positif masyarakat
KBAT - Rakyat Malaysia wajar mencontohi kegemilangat zaman Renaissance di Eropah. Berikan ulasan


2. Realpolitik
Perlis

Maksud realpolitik
Tokoh yang megamalkan realpolitik
Sebab kaedah realpolitik digunakan untuk menyatukan negara bangsa masing-masing
KBAT - Wajarkah amalan realpolitik diamalkan di Malaysia ? Berikan hujah anda
KBAT - Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep 1 Malaysia dapat dijayakan di negara kita?

3.Masyarakat Berbilang Kaum
Kelantan, Pahang,

Faktor kemunculan masy berbilang kaum
Kesan
Sebab segelintir masy membangkitkan isu berkaitan perpaduan
Dasar mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan

4. Perbandaran
Kedah

Faktor kemunculan bandar
Peranan bandar
KBAT - Mengapakah bangunan-bangunan sejarah perlu dikekalkan?
KBAT - langkah-langklah untuk mengatasi masalah kesesakan jalan raya di bandar


5. Sistem pengangkutan dan perkhidmatan kesihatan
Terengganu (BK1),

Usaha Brititish mengawal wabak penyakit
Kepentingan sistem pengangkutan
KBAT - cadangan merealisasikan bandar mesra dan berteknologi tinggi
KBAT - cabaran dalam meningkatkan kualiti pengangkutan awam


6. Perlombongan bijih timah
N9

Jelaskan pola pengeluaran bijih timah oleh pemodal dari Eropah dan pemodal dari China sehingga tahun 1937
Sebab yang membawa kepada penguasaan pengeluaran bijih timah oleh pemodal dari Eropah selepas
1930an.
KBAT - Mengapakah Malaysia masih bergantung kepada tenaga buruh asing untuk membangunkan
KBAT - Berikan cadangan anda untuk mengurangkan pergantungan tersebut

No comments: