Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Wednesday, 14 September 2016

RUMUSAN PERUNCINGAN BERDASARKAN PERCUBAAN SPM NEGERI-NEGERI 2016 - TEMA 8

1.Nabi Muhammad
Kedah, N9, Terengganu (BK1)

Peristiwa X : Turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Bermulanya Zaman Islam, Berakhir Zaman Jahiliah
Riwayat Nabi Muhammad sebelum jadi rasul Sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w. Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w
Sebab digelar Al Amin
Ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang wajar dicontohi
Contoh sebagai ketua keluarga
KBAT - bagaimana keperibadian nabi dapat mempengaruhi kemajuan di Malaysia
KBAT - cara menerapkan ciri-ciri kepimpinan yang baik dalam pentadbiran negara
KBAT - Bagaimanakah kewibawaan pemimpin membantu Malaysia menjadi sebuah negara maju.


2. Reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam
Pahang, Perlis

Namakan dua orang penganut Islam pada peringkat awal yang telah diseksa oleh kafir Quraisy
Mengapakah Islam mudah diterima oleh orang ramai terutama golongan bawahan.?
Islam mudah diterima oleh orang ramai pada ketika itu kerana kemurnian ajarannya.Buktikan kebenaran Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyusun strategi menarik minat penduduk Makkah menerima Jelaskan dengan contoh penentangan orang Arab Quraisy Makkah
KBAT - Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam?
KBAT - Adakah penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam menjejaskan kepentingan ekonomi dan politik mereka? Kemukakan alasan anda.
KBAT - Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membetulkan tanggapan masyarakat dunia tentang agama Islam yang sebenarnya. -Isu keganasan.


3.Piagam Madinah
Kelantan

Apa itu Piagam Madinah
Kedudukan orang Yahudi dalam Piagam Madinah
KBAT - kepentingan Piagam Madinah dalam membina negara bangsa
KBAT - ciri masyarakat madinah yang sesuai dalam merealisasikan semangat 1 Malaysia


4. Kerajaan Abbasiyah
Kelantan, Kedah, Pahang, N9, Perlis, MRSM

Pengasasan Kerajaan Abbasiah / terangkan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah
Faktor perkembangan kota Baghdad sbg pusat kegiatan intelektual dan penyebaran ilmu
Peranan kota Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual
Usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu
KBAT - Pada pandangan anda bagaimanakah masyarakat Bani Abbasiyah menggunakan bangunan Baitul
Hikmah untuk memperkembangkan pengetahuan mereka.
KBAT - kesan perkembangan tamadun Islam di kota Baghdad kepada masyarakat Islam dan Eropah KBAT - Sejauh manakah sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah dapat memartabatkan ilmu dalam KBAT - langkah dalam memantapkan sistem pendidikan negara
KBAT - cadangan untuk meningkatkan budaya menimba ilmu dalam kalangan masyarakat Malaysia KBAT - Adakah bidang keilmuan di negara-negara Barat lebih maju daripada Timur? Berikan hujah anda KBAT - Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk merealisasikan pendidikan Malaysia bertaraf dunia. Berikan penjelasan anda.
KBAT - Pada pendapat anda, apakah usaha yang harus dilakukan oleh Malaysia untuk menjadi hab KBAT - Adakah penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Kemukan hujah anda
KBAT - Bagaimanakah generasi hari ini dapat mencontohi masyarakat zaman kerajaan Bani Abbasiyah untuk membentuk masyarakat berilmu?
KBAT - Masyarakat Malaysia sekarang kurang berminat membaca bahan bacaan ilmiah. Cadangkan cara perpustakaan dapat berfungsi mengubah sikap tersebut?

5. Kerajaan Turki Uthmaniyah (S8)
Terengganu (BK1),

Sejarah pembentukan
Faktor kejayaan menyebarkan Islam ke Eropah KBAT - faktor keruntuhan sesuatu tamadun KBAT - cara meningkatkan kegemilangan


6. Pendidikan tidak formal dan formal dalam masyarakat tradisional (S9)
Terengganu (BK1),

Bagaimana pendidikan tidak formal disampaikan
Perkembangan pendidikan formal selepas pegaruh Islam
KBAT - sebab pendidikan tidak formal perlu seiring pendidikan formal
KBAT - langkah melahirkan tenaga kerja berpendidikan


7. Pengaruh Islam di Asia Tenggara - bidang perdagangan (S6)
MRSM

Nyatakan pengaruh lslam dalam aktiviti perdagangan di Melaka
Jelaskan peraturan cukai yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka
KBAT - Apakah kepentingan cukai kepada pembangunan negara kita
KBAT - Sebagai rakyat Malaysia, beri saranan anda untuk menyokong kestabilan nilai mata wang negara