Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Wednesday, 14 September 2016

RUMUSAN PERUNCINGAN BERDASARKAN PERCUBAAN SPM NEGERI-NEGERI 2016 - TEMA 11

1. Warisan Kesultanan Melayu Melaka
Kelantan, MRSM

Senaraikan dua ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka.
Nyatakan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang masih diamalkan di negara kita sehingga hari ini
Tanggung jawab raja dan rakyat dalam Kesultanan Melayu Melaka
Maksud wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka
Pengaruh Kesultanan Melayu Melaka terhadap negeri-negeri Melayu lain
KBAT - iktibar drpd sejarah kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka
KBAT - Jelaskan kepentingan institusi beraja dalam sistem pernerintahan di Malaysia
KBAT - Mengapakah warisan Kesultanan Melayu Melaka perlu dipertahankan?


2. Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
Pahang, Kedah

Ciri-ciri Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
Jelaskan ciri warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam Undang-undang Kerajaan Terengganu
Terdapat persamaan antara Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor dengan Undang-undang Tubuh
Kerajaan Terengganu. Jelaskan pernyataan tersebut. Kepentingan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
Mengapakah warisan Kesultanan Melayu Melaka masih perlu diamalkan di Negeri-negeri Melayu


3. Sistem Jemaah Menteri Kelantan
Kedah

Pelaksanaan Sistem Jemaah Menteri Kelantan
Sistem Jemaah Menteri Kelantan dan Sistem Kabinet Kelantan hari ini mempunyai persamaan. Jelaskan.


4. Malayan Union (S10)
Kedah, N9, MRSM

Menggapakah British memperkenalkan Malayan Union?
bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang Melayu sebagai bantahan
Sebab prinsip jus soli menjadi asas kerakyatan asas kerakyatan Malayan Union
Kesan pelaksanaan dasar tersebut kepada orang Melayu


5. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 (S4)
Pahang

Ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
Senaraikan tuntutan orang Melayu dalam penggubalan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
Apakah kesan ke atas Tanah Melayu sekiranya Persekutan Tanah Melayu 1948 gagal dibentuk? Berikan
Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan suatu kejayaan perjuangan orang Melayu.


6. Suruhanjaya Reid dan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
Kedah, Kelantan, Perlis

Tokoh-tokoh yang menganggotai Suruhanjaya Reid
Tugas suruhanjaya
Isu yang jadi panduan oleh Suruhanjaya Reid dlm merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

7. Huraikan isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
Syarat menerima kerakyatan secara jus soli
Kepentingan PTM 1957
Kemerdekaan tanpa pertumpahan darah
Malaysia gah di pentas dunia
KBAT - kepentingan perlembagaan
KBAT - Berdasarkan lirik lagu Tanggal 31, mengapakah rakyat bergembira dengan peristiwa
KBAT - Bagaimanakah anda dapat mengekalkan kemerdekaan negara Malaysia?

8. Perjanjian Malaysia 1963
Pahang

Jelaskan intipati Perjanjian Malaysia 1963
KBAT - Tarikh 16 September telah diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Bagaimanakah anda meraikan hari tersebut bagi mengukuhkan penghayatan terhadap semangat penubuhan Malaysia?
KBAT - Jelaskan nilai murni yang dapat diamalkan melalui kejayaan pembentukan Malaysia


9. Bendera Kebangsaan
Kelantan, N9, Perlis

Nama bendera
Jelaskan maksud yang terdapat pada bendera kebangsaanJelaskan maksud yang terdapat pada bendera
Bagaimana menghormati bendera mesej dalam lirik lagu
Ulaskan maksud lirik lagu Jalur Gemilang
Perasaan lihat orang bakar bendera, dan alasan
KBAT - Mengapakah bendera kebangsaan penting kepada rakyat?
KBAT - Apakah langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengukuhkan semangat patriotik di
Malaysia? Berikan penjelasan anda
KBAT - Terdapat individu atau sekumpulan orang yang memijak,membakar atau merosakkan bendera kebangsaan Malaysia. Pada pandangan anda ,mengapakah mereka bertindak demikian?


10. Rancangan Pembangunan Ekonomi (S10)
MRSM

Jelaskan program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada Tahap Pertama.
Terangkan perkembangan sektor perindustrian dalam Rancangan Pembangunan Ekonomi Tahap Kedua. KBAT - Sebagai rakyat Malaysia, apakah peranan anda untuk menkomersialkan produk tempatan agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa?


11. Rancangan Malaya Kedua
N9

Nyatakan matlamat Rancangan Malaya Kedua
Jelaskan peranan agensi berikut bagi menjayakan Rancangan Malaya Kedua : Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
KBAT - Pembangunan ekonomi yang seimbang antara bandar dan luar bandar penting bagi sesebuah
KBAT - Apakah peranan generasi muda dalam usaha membangunkan negara?


12. Dasar Ekonomi Baru (S10)
Kelantan

Usaha dalam mencapai matlamat DEB
KBAT Penilaian - sejauh mana DEB mencapai sasaran
KBAT - mengapa Malaysia perlu jadi negara maju seperti dlm gagasan Wawasan 2020

No comments: