Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Tuesday, 24 February 2009

Perjuangan Belum Selesai

"Bangsa yang besar jiwanya adalah bangsa yang tahu menghargai jasa pahlawannya, baik mereka yang berjuang dengan senjata untuk mempertahankan negara dengan mengorbankan jiwa raga, atau mereka yang berjuang dengan kepintaran siasah dan akal fikiran untuk mencapai kemerdekaan dan mengembalikan maruah bangsanya."

"Jika kita ingin sejarah penaklukan oleh kuasa asing tidak berulang hendaklah kita sedar bahawa kemerdekaan dan kebebasan kita boleh dihapuskan dalam masa yang singkat. Setelah hilang kemerdekaan kita tidak mudah untuk mengembalikannya."

Tun Dr Mahathir Mohamad
Mantan Perdana Menteri Malaysia

No comments: