Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Monday, 2 February 2009

Skor A Siri 3/09

Arahan: Jawab soalan-soalan struktur di bawah dengan jawapan yang munasabah. Selamat menjawab.

[1] a) Apakah matlamat pendidikan di Athens? (2 m)
b) Jelaskan matlamat pendidikan di Sparta. (2 m)
c) Nyatakan kemahiran yang diberi penakanan dalam sistem pendidikan Tamadun China pada peringkat tinggi. (1 m)
d) Jelaskan tiga falsafah yang terdapat dalam Tamadun India. (3 m)
e) Mengapakah masyarakat dalam tamadun China sangat menghargai pendidikan? (2 m)

[2] a) Apakah peranan Chandragupta Maurya dalam pembentukan empayar Maurya? (2 m)
b) Jelaskan usaha Asoka dalam mengukuhkan empayar Maurya. (3 m)
c) Apakah perjuangan Shih Huang Ti untuk membentuk empayar Dinasti Chin? (2 m)
d) Apakah peranan Alexander The Great kepada Tamadun Yunani. (2 m)
e) Berikan satu perubahan kesan perluasan kuasa. (1 m)

Jawapan anda boleh juga diemelkan kepada saya untuk disemak di isharsmiaa@gmail.com

" Sesungguhnya Allah Swt tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sehinggalah kaum itu sendiri yang akan mengubah nasib dirinya" - Al-Ayat

No comments: