Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Thursday, 15 January 2009

Ibnu Khaldun (1332 - 1406M)

Salam Sejarah buat semua pengunjung setia Sejarah2u yang dikasihi.
Pada kali ini kita akan membicarakan seorang tokoh ilmuan Islam yang tidak asing lagi seantero dunia iaitu Ibnu Khaldun.

Dalam sesi kelas pengajian tamadun awal dunia di tingkatan 4, kita akan didedahkan dengan takrif tamadun. Ia meliputi pandangan para sejarawan dan sarjana dari Barat dan Islam. Antara mereka termasuklah Prof. Syed Naquib Al-Attas, Richard Sullivan, Gordon Childe, R.A Buchanan dan tidak terkecuali, Ibnu Khaldun.

Sejarah2u berbesar hati untuk berkongsi sedikit maklumat dan ilmu tentang tokoh besar ini yang hasil karyanya masih menjadi rujukan, bukan sahaja dunia Islam tapi juga Barat pada hari ini.

Ibnu Khaldun atau nama sebenarnya Abd Al-Rahman Ibn Muhammad. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia. Beliau merupakan pemikir yang unggul, sejarawan dan pakar sosiologi Islam.

Ibnu Khaldun menganggap bahawa kehidupan bandar ialah kehidupan bertamadun. Kehidupan bandar terbentuk apabila lahir semangat assabiah atau kekitaan. Hasilnya, wujud semangat bekerjasama dan saling membantu.

Penulisannya banyak berasaskan pengalaman sebenar yang dilaluinya. Dalam karya ulungnya, iaitu Muqaddimah, beliau telah menggunakan istilah umran yang bermakna tanah yang didiami secara tetap, berkembang dan maju, dan istilah hadarah yang bermaksud hidup di bandar.

Hadarah yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun ialah kehidupan di bandar yang penuh dengan tatasusila, kesopanan, dan moral yang tinggi.

Karya beliau ini telah menjadi rujukan sarjana Barat dalam bidang antropologi, sosiologi dan sejarah sehinggalah ke hari ini.

Secara umumnya, konsep tamadun yang diketengahkan Ibnu Khaldun dan para sarjana Islam tidak hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah seperti kesenian dan pembinaan kota semata-mata, tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah, tatasusila dan moral.

1 comment:

Azmi Zulkifli said...

Ibn Khaldun berasal dari tamadun mana?Adakah dia berasal dari tamadun abbasiyyah?