Tuesday, 13 January 2009

Rukun NegaraPrinsip Rukun Negara merupakan hasil pemikiran Majlis Perundingan Negara (MAPEN) yang dipengerusikan oleh Tun Abd Razak selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969. Tujuan – Menyatukan semua kaum di bawah satu ideologi kenegaraan yang sama dan bersepadu

Definisi:
Ideologi negara – seperti Pancasila di Indonesia dan ‘Declaration of Independence’ di Amerika Syarikat. Ia sebagai panduan untuk merencana program dan dasar negara.Nilai Murni – jamin kesejahteraan rakyat menerusi perpaduan kaum

Sebab diperkenal pada tahun 1970:

- Rusuhan kaum pada 13 Mei 1969
- Rakyat berbilang kaum – bertindak mengikut prinsip tertentu
- Kesan penjajahan British dan Jepun – dasar ‘Pecah & Perintah’
- Nilai menyeluruh ke arah perpaduan kaum
- Perpaduan & persefahaman antara kaum

Ciri-ciri Murni Rukun Negara:

Mewujudkan:-

Ø Masyarakat yang Bersatu padu – rakyat hidup aman damai
Ø Masyarakat yang Demokratik – kuasa dan kerajaan rakyat, pilihanraya yang bebas
Ø Masyarakat yang Adil – kemakmuran dan pengagihan kekayaan negara yang adil
Ø Masyarakat yang Progresif – Warganegara berbudaya Ilmu demi kemakmuran negara
Ø Masyarakat yang Liberal – Kebebasan mengamalkan budaya kaum; Kebudayaan
Kebangsaan.

No comments: